Mε διαδικασίες fast track θα προχωρήσουν τα µέτρα για τη διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ρεύµατος για τους αγρότες από µονάδες ΑΠΕ, που εξαγγέλθηκαν προσφάτως από την κυβέρνηση. Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπει την κατά απόλυτη προτεραιότητα σύνδεσης µε το δίκτυο των µονάδων ΑΠΕ που θα συνάψουν διµερείς µακροχρόνιες συµβάσεις µε κατόχους αγροτικών συνδέσεων. Η διάρκεια των συµβάσεων δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 10 ετών και θα αφορά την προµήθεια του 30% της ετήσιας κατανάλωσης των κατόχων συνδέσεων αγροτικού ρεύµατος. Πρόκειται για έργα ΑΠΕ που έχουν υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ πλήρες αίτηµα για όρους προσφοράς σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος της ρύθµισης και εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος υποβάλλουν στον διαχειριστή διµερή σύµβαση ή συµφωνία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας µε προµηθευτή που επιθυµεί να εκπροσωπήσει αγροτικές καταναλώσεις.

Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές θα πρέπει εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος της ρύθµισης να ανακοινώνουν σε όσους έχουν αγροτικές καταναλώσεις τα χαρακτηριστικά των τιµολογίων που θα προσφέρουν και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ µέρους των αγροτών για σύναψη σύµβασης προµήθειας. Η σύµβαση µπορεί να περιλαµβάνει διαφορετική χρέωση της κιλοβατώρας για τα δύο πρώτα χρόνια. Οι αγρότες θα µπορούν να υπογράψουν σύµβαση εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο µηνών από τη στιγµή που οι προµηθευτές κοινοποιήσουν τις προσφορές τους. Η τροπολογία ορίζει ρητώς ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα υπογραφής σύµβασης µετά την παρέλευση δύο µηνών.

Η τροπολογία αντιµετωπίζει παράλληλα και το ζήτηµα της διευθέτησης των ληξιπρόθεσµων οφειλών αγροτικών καταναλώσεων έως και τις 31.12.23, παρέχοντας δυνατότητα άτοκης ρύθµισης, µε το κόστος του επιτοκίου να αναλαµβάνει το ∆ηµόσιο. Συνδέει µάλιστα το νέο µέτρο της σύµβασης µακροχρόνιων συµβάσεων προµήθειας ενέργειας από ΑΠΕ µε τις ρυθµίσεις των ανεξόφλητων οφειλών, παρέχοντας έτσι µια δικλίδα ασφαλείας στη ∆ΕΗ, που είναι ο βασικός πάροχος των αγροτών και σηκώνει εξ ολοκλήρου το βάρος των ανεξόφλητων οφειλών. Η τροπολογία προβλέπει ρητά ότι προµηθευτές που αναλαµβάνουν εκπροσώπηση αγροτικών καταναλώσεων µέσω διµερών συµβάσεων µακροχρόνιας διάρκειας αναλαµβάνουν την υποχρέωση εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσµων οφειλών των πελατών αυτών, προς άλλον ή άλλους προµηθευτές που αφορούν καταναλώσεις έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 2023.

Καταγγελία της σύµβασης από πλευράς των αγροτών πριν από το τέλος της συµβατικής διάρκειας συνεπάγεται επιβάρυνση του κατόχου µε χρέωση που προβλέπεται στους όρους της σύµβασης, καθώς και την άµεση εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών.

Χρύσα Λιάγγου, Καθημερινή