Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση που παρουσίασε η ελληνική οικονομία κατά το έτος 2016, ο κλάδος των ελαστικών και ζαντών οχημάτων κατάφερε να σταθεροποιήσει τα έσοδά του και να παραμείνει κερδοφόρος σε σχέση με το 2015.

Οι συνολικές πωλήσεις για το 2016 των μεγαλύτερων εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν στα 246 εκατ. ευρώ. Η εγχώρια αγορά καλύπτεται εξ ολοκλήρου από εισαγόμενα προϊόντα, καθώς δεν υπάρχει παραγωγή τέτοιων προϊόντων στη χώρα μας. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις, με τις μεγαλύτερες από αυτές να αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών-ομίλων.

Η ζήτηση για ελαστικά εξαρτάται άμεσα από τα οχήματα που κυκλοφορούν καθώς και από πόσα χιλιόμετρα διανύουν. Συνεπώς, μετά την αύξηση που παρουσιάζει η εγχωρία αγορά αυτοκινήτου σε πωλήσεις και σε ταξινομήσεις τα δύο τελευταία έτη (κυρίως λόγω της αύξησης των τουριστών στη χώρα μας), επηρεάζεται θετικά και ο κλάδος εμπορίας ελαστικών.

Τα oικονομικά στοιχεία του κλάδου

Από την ανάλυση του συνοπτικού ομαδοποιημένου ισολογισμού για τη διετία 2015-2016, ο οποίος συντάχθηκε βάσει δείγματος 17 επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας ελαστικών και ζαντών οχημάτων, προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (κύκλος εργασιών) το 2016 παρέμειναν σταθερές σε σχέση με το 2015 και ανήλθαν στα 245,59 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά μικτά κέρδη αυξήθηκαν οριακά κατά 1,02% και ανήλθαν στα 47,17 εκατ. ευρώ το 2016. Το συνολικό αποτέλεσμα προ φόρων παρέμεινε κερδοφόρο και το 2016 και ανήλθε σε κέρδη προ φόρων ύψους 5,79 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 77,25% έναντι του 2015.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση στα κέρδη προ φόρων που κατέγραψε ο κλάδος το 2016 οφείλεται εξ ολοκλήρου στην εταιρεία Goodyear Dunlop Ελαστικά Ελλάς ΑΒΕΕ, η οποία είχε κέρδη προ φόρων ύψους 20,86 εκατ. ευρώ το 2015 (κυρίως λόγω της αποζημίωσης που έλαβε από τη μητρική εταιρεία, ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, για τη διευθέτηση των εργατικών αξιώσεων των 322 πρώην εργαζομένων της βιομηχανικής εκμετάλλευσης που η εταιρεία διατηρούσε στη Θεσσαλονίκη, ύψους 21,2 εκατ. ευρώ). Χωρίς τη συγκεκριμένη εταιρεία ο κλάδος το 2016 παρουσιάζει αύξηση 18,16% στα κέρδη προ φόρων σε σχέση με το 2015.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι 17 υπό εξέταση εταιρείες ήταν κερδοφόρες (κέρδη προ φόρων) το 2016. Οι επιχειρήσεις του δείγματος για το 2016 είχαν συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 32,36 εκατ. ευρώ και συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 49,01 εκατ. ευρώ.

Σημείωση: Τα στοιχεία προέρχονται από την επιχειρηματική έκδοση «Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας» της Direction Βusiness Network, η οποία και θα διανεμηθεί στην Τελετή Απονομής για τους «ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2018» την Τετάρτη 11 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το http://protagonists.gr/