Το ποσό των 450 εκ. ευρώ που έχε διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για επενδύσεις στον χώρο της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών φαίνεται πως μένει αναξιοποίητο από την ελληνική Κυβέρνηση, παρόλο που έχει ήδη εξαγγελθεί η δημιουργία ειδικού Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνολογιών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εφημερίδα Καθημερινή.

Οι κοινοτικές αρχές, στις 31 Δεκεμβρίου 2016, κοινοποίησαν στις εθνικές αρχές την άρση της αιρεσιμότητας για το δεύτερο σκέλος του Θεματικού Στόχου 2, προκειμένου να προχωρήσουν οι χρηματοδοτήσεις σε έργα Πληροφορικής και να μην κατευθυνθούν προς άλλες πηγές τα κονδύλια. Το αρνητικό είναι ότι παρόλο που έχουν περάσει δ΄λυο χρόνια από τότε, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια πρόσκληση για την ανάληψη ενός έργου Πληροφορικής που θα βοηθήσει τα ποσά αυτά να επενδυθούν για το σκοπό τους.

Με άλλα λόγια, όπως αναφέρει η Καθημερινή, 15 μονάδες (δύο επιχειρησιακά προγράμματα, ΕΠΑΝΕΚ και Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα, και δεκατρία περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα - ΠΕΠ) δεν έχουν καταφέρει να ωριμάσουν ούτε ένα νέο έργο μέσα σε δύο χρόνια εφαρμογής του νέου ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι, εκτός σοβαρού απροόπτου, έως το δεύτερο εξάμηνο του 2018 δεν πρόκειται να υπάρξει η υπογραφή μιας σύμβασης έργου πληροφορικής στον δημόσιο τομέα. Και αυτό θα συμβεί με τη βασική προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν νομικές προσφυγές μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων των έργων. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να προστεθούν άλλοι 12-24 μήνες διαδικασίας.

Ενδεχομένως, επειδή ακριβώς είναι νεοσύστατο το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αναζητάει ακόμη καλύτερους τρόπους συντονισμού. Γεγονός αποτελεί ότι σχεδόν έξι μήνες μετά τη σύστασή του δεν έχει στελεχωθεί (με μετατάξεις προσωπικού), ενώ οι υπηρεσίες του παραμένουν διάσπαρτες στην Καλλιθέα (Γ.Γ. Ψηφιακής Πολιτικής), στον Χολαργό (Γ.Γ. Επικοινωνιών) και στο κέντρο της Αθήνας (Γ.Γ. Ενημέρωσης). 

ΠΗΓΗ: Καθημερινή (Βαγγέλης Μανδραβέλης)