Το Ελληνικό Ίδρυμα για την Έρευνα και την Καινοτομία ολοκλήρωσε την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής του Συνέλευσης, στην οποία εξέλεξε και το προεδρείο του. Σε αυτό επικεφαλής είναι ο διακεκριμένος καθηγητής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Χρήστος Ζερεφός, ενώ αντιπρόεδρος εξελέγη ο διευθυντής ερευνών του Δημόκριτου, κ. Δημήτρης Νιάρχος. 

Την συνεδρίαση άνοιξε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης ο οποίος παρουσίασε τους στόχους του ΕΛΙΔΕΚ και γενικότερα την πολιτική για την Έρευνα στη χώρα. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης, η νέα Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Πατρίτσια Κυπριανίδου. Ο κ. Ζερεφός δήλωσε αμέσως μετά την εκλογή του: "Νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι ιστορική τόσο για την Έρευνα όσο και για τη μείωση της "αφαίμαξης των επιστημονικών εγκεφάλων" που φεύγουν στο εξωτερικό και κυρίως των νέων επιστημόνων, που αποτελούν και το πιο ενδιαφέρον κεφάλαιο της χώρας. Επιπλέον η προσπάθεια που θα κάνει το ΕΛΙΔΕΚ αποσκοπεί να αναπτυχθεί περισσότερο, η σχέση της Έρευνας με την Καινοτομία. Το εγχείρημα αυτό του υπουργείου γίνεται ακόμη σπουδαιότερο διότι πλαισιώνεται από την προσπάθεια μείωσης της γραφειοκρατίας και άλλων εμποδίων που οδηγούσαν τον νέο επιστήμονα στον εκπατρισμό. Οι Έλληνες ερευνητές ως γνωστόν διαπρέπουν στο εξωτερικό, επειδή έχουν ισχυρά θεμέλια από τις βασικές σπουδές τους αλλά και από την μετεκπαίδευση τους στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας. Μέσα από τις δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ οι ερευνητές αυτοί θα αποκτήσουν αρωγό στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην Ελλάδα, εφόσον το επιθυμούν. Στον σχεδιασμό του ΕΛΙΔΕΚ εντάσσονται όλοι οι επιστημονικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών".

Η προίκα του ΕΛΙΔΕΚ είναι 240 εκατ. ευρώ που έχουν προκύψει από δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στόχος είναι η στήριξη υποψηφίων διδακτόρων και νέων επιστημόνων με την συστηματική προκήρυξη δράσεων για την διεξαγωγή επιλεγμένων ερευνητικών έργων στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας, σε ελκυστικές συνθήκες για τη διεξαγωγή έρευνας με αξιώσεις. Περισσότεροι από 4.000 νέοι επιστήμονες αναμένεται να ωφεληθούν κατά την επόμενη τριετία από τις δράσεις του. Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, το ΕΛΙΔΕΚ αναμένεται να αποτελέσει ένα θεσμό καλλιέργειας της επιστημονικής ποιότητας και επιδίωξης της αριστείας, αντίστοιχο με εκείνους που λειτουργούν σε άλλες χώρες, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημόνων (NSF) στις ΗΠΑ. Από την άποψη αυτή θα υπάρξει συμπληρωματικότητα των δράσεων του ΕΛΙΔΕΚ με εκείνες του ΕΣΠΑ για έρευνα και καινοτομία, κατά τρόπο που θα επιτρέπει τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής στρατηγικής, χωρίς θεματικούς ή γεωγραφικούς περιορισμούς.