Θετική είναι η εικόνα που αποπνέει το λιμάνι το Βόλου για το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς είχε σημαντικά μερίσματα μέσα στο 2015, ενώ τα λιμάνια της χώρας φέρνουν θετικούς οιωνούς για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα. Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλους είχε αύξηση μεταβολής κερδών σε ποσοστό 56% τόσο το 2015 όσο και το 2016, με κύκλο εργασιών για το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016, τα 3.906.685 εκ. ευρώ.

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου σημείωσε κέρδη 972.728 ευρώ κατά τη διάρκεια του 9μηνου 2016, ενώ τα έξοδά του ήταν 2.933.957 ευρώ, ποσό μειωμένο σε ποσοστό 20,64% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το ΤΑΙΠΕΔ έλαβε 2,29 εκατ. ευρώ από μερίσματα για τη χρήση του 2015 από τα λιμάνια της χώρας, ενώ ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου είχε σημαντικό ρόλο σε αυτό το ποσό προσφέροντας μέρισμα 398.676 ευρώ. Τα μερίσματα για το 2014 ήταν 309.669,37 ευρώ. Το ΤΑΙΠΕΔ δίνει τα εύσημα στους φορείς διαχείρισης των επαρχιακών λιμένων της χώρας, όπως είναι εκείνος του Βόλου και της Ηγουμενίτσας. 

ΠΗΓΗ: newmoney.gr, e-thessalia.gr