Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ΣΜΟΚΟΒΟ ΙΙ, εγκατεστημένης ισχύος 3,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,2 MW, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός.

Το ΜΥΗΕ ανήκει ουσιαστικά στην ΔΕΗ και βρίσκεται εγκατεστημένος στη θέση «Φουντουκλή» της Τοπικής Κοινότητας Λεονταρίου. Η συνολική επιφάνεια επέμβασης του σταθμού και των συνοδών έργων αυτού ανέρχεται σε περίπου 9 στρέμματα και η πρόσβαση στην υδροληψία και στο κτίριο του σταθμού παραγωγής πραγματοποιείται μέσω της υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας.

Η άδεια που χορηγήθηκε έχει εικοσαετή διάρκεια και υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποδέσμευση νερού από το φράγμα μέσω της σήραγγας Λεονταρίου θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών και μόνον σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται η αντίστοιχη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

karditsalive.net