Διαδικτυακή Ενημέρωση διοργανώνεται από την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 14.00.

Η παρουσίαση της Δράσης θα γίνει διαδικτυακά από την Υπεύθυνη της Δράσης κα. Κεραμίδα Δήμητρα και θα προβληθεί στο κανάλι της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων πάνω στη Δράση και σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.

Κατά τον ίδιο τρόπο:

Διαδικτυακή Ενημέρωση διοργανώνεται από την ΑΕΔΕΠ με θέμα: Παρουσίαση της Νέας Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ» η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 12.00.

Η παρουσίαση της Δράσης θα γίνει διαδικτυακά από την Υπεύθυνη της Δράσης κα. Τζιβινίκου Αρετή και θα προβληθεί στο κανάλι της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο YouTube και στα social media (facebook και twitter) της ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των ιδιοκτητών γυμναστηρίων και παιδότοπων πάνω στη Δράση και σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.

thessaliaeconomy.gr