Να αλλάξει σελίδα και να τεθεί ξανά σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης θα επιχειρήσει σύμφωνα με πληροφορίες ο όμιλος Real του Νίκου Χατζηνικολάου μέσω της υποβολής αιτήματος  υπαγωγής στη διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (εξωδικαστικός συμβιβασμός). 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο όμιλος ήδη ατύπως έχει έλθει σε επαφές με τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου να διερευνήσει προθέσεις και φαίνεται να έχει λάβει το πράσινο φως προκειμένου να προχωρήσει στην υποβολή της σχετικής αίτησης, και ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία για την υποβολή αίτησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλο Real βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομικά προβλήματα την τελευταία διετία και έχει σημαντικού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τράπεζες, ασφαλιστικούς Οργανισμούς το δημόσιο.

Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν για το ύψος των οφειλών δεδομένου ότι οι εταιρίες του ομίλου έχουν να δημοσιεύσουν οικονομικές καταστάσεις επί πέντε χρήσεις και συγκεκριμένα από το 2012.

Την τελευταία περίοδο έχει προβεί σε κινήσεις αναδιοργάνωσης προκειμένου να περιορίσει τα λειτουργικά κόστη. 

Στις κινήσεις αυτές περιλαμβάνεται και η αναστολή κυκλοφορίας εντύπων (Αληθινές Ειδήσεις). 

Πέραν αυτού καταβάλλει με καθυστέρηση τη μισθοδοσία στο προσωπικό αν και η ψαλίδα της καθυστέρησης δεν έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες.

Επισημαίνεται ότι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός προβλέπει ότι η επιχείρηση που υποβάλλει αίτημα υπαγωγής θα πρέπει έχει εκτίμηση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα ότι έχει πραγματικές δυνατότητες αποπληρωμής των αναδιαρθρωμένων υποχρεώσεων. 

Προβλέπεται η δυνατότητα διαγραφής οφειλών προμηθευτών και τραπεζών, μειώσεις επιτοκίων, προσωρινό πάγωμα οφειλών ενώ  υπάρχει η δυνατότητα αποπληρωμής υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά σε 120 δόσεις. 

Από τη διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν γεννηθεί μετά την 31 Δεκεμβρίου 2016 ενώ ειδικά για εισφορές εργαζομένων προς ασφαλιστικά ταμεία  που έχουν παρακρατηθεί και δεν αποδοθεί δεν μπορεί να γίνει διαγραφή κεφαλαίου. 

Προβλέπεται προστασία από τους πιστωτές μετά την υποβολή αιτήματος ενώ ότι από την συμφωνία αλλά και την προστασία από τους πιστωτές εξαιρούνται όσοι έχουν απαιτήσεις κάτω του 1,5% της συνολικής οφειλής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τα χρήματά τους σε περίπτωση συμφωνίας εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Νίκος Καρούτζος (Bankingnews.gr)