Κρίσιμη τόσο για τις ιδιωτικές κλινικές, όσο και γενικότερα για την αγορά της Υγείας, χαρακτηρίζεται από τις επιχειρήσεις του χώρου η επιστροφή των Θεσμών στην Αθήνα.

Οι Θεσμοί έχουν θέσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, που σε αυτή τη φάση περιλαμβάνει θέματα προσωπικού, τεχνικές απαιτήσεις και εξοπλισμού.

Είχαν προηγηθεί τον Ιανουάριο σχέδια διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις και τη διαδικασία ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών, δηλαδή η διάκριση σε κατηγορίες, ο ελάχιστος αριθμός κλινών ανά κατηγορία και ανά ειδικότητα, η διοικητική και επιστημονική υπευθυνότητα, η νοσηλεία στις γενικές κλινικές και ανήλικων ασθενών και θέματα των ψυχιατρικών κλινικών. 

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην υποχρέωση για θέσπιση ενιαίου νόμου για την αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις του χώρου.

Οι πληροφορίες που φτάνουν σε παράγοντες από τον κλάδο των κλινικών αναφέρουν πως οι διαδικασίες θα είναι ταχείς και πως εντός της εβδομάδας θα έρθουν στη Βουλή προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το λειτουργικό πλαίσιο των επιχειρήσεων, αλλά και αντίστοιχο πλαίσιο για τα δημόσια νοσοκομεία. Αμφότερα περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα δύο νομοσχέδια θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο, άνω των 150 άρθρων. Η ψήφισή τους θα προχωρήσει άμεσα, σημειώνει η Πανελλήνια Ενώσεων Ιδιωτικών Κλινικών, χωρίς εντούτοις-όπως συμπληρώνει- να έχει προηγηθεί καμία διαβούλευση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, εκτός από τη συμμετοχή του προέδρου της Ένωσης Γ. Σαραφιανού στην επιτροπή σύνταξης, που όμως σταμάτησε τις εργασίες της χωρίς να ολοκληρώσει το έργο της. 

"Βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις ώστε να μπορέσουμε να παρέμβουμε στο περιεχόμενο του νομοσχεδίου, καθιστώντας το φιλοεπενδυτικό, αναπτυξιακό, αντιγραφειοκρατικό και βιώσιμο για τις κλινικές που λειτουργούν" σημειώνει σε ανάρτηση της η ΠΕΙΚ στην ιστοσελίδα της.

Ταυτόχρονα οι Θεσμοί θα ζητήσουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις επιχειρήσεις- παρόχους (ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιατροί κ.ά) για τους συμψηφισμούς ανάμεσα στις απαιτήσεις του claw back (αναγκαστικές επιστροφές από τους παρόχους για να καλυφθούν οι υπερβάσεις στους κλειστούς προϋπολογισμούς) από τις επιχειρήσεις και τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ για την περίοδο 2012-15. 

Φορείς της αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, τονίζοντας πως η συμφωνία με τους παρόχους για τους συμψηφισμούς, που θα γίνουν σε δόσεις, είναι αδύνατο να επιτευχθεί άμεσα. Όσον αφορά στις  οφειλές των κλινικών, αυτές  θα παρακρατηθούν σε μηνιαίες δόσεις ίσες με το 15% της μηνιαίας προς είσπραξης απαίτησης της κλινικής από τον ΕΟΠΥΥ. Ταυτόχρονα το εξάμηνο του 2018 θα παρακρατηθεί σε δόσεις το claw back του εξαμήνου του 2017.

Βασιλική Κουρλιμπίνη