Μικρή ανάσχεση του ρυθμού πτώσης φανερώνουν τα στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τον αριθμό των αδειών διαμονής που έχουν χορηγηθεί από το 2013 έως τον Σεπτέμβριο του 2021.

Συγκεκριμένα, μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα δόθηκαν σε επενδυτές-υπηκόους τρίτων χωρών 9.129 άδειες έναντι 8.575 για το σύνολο του 2020. Σε συγκρίσιμη όμως, βάση - δηλαδή Σεπτέμβριο 2021 με Σεπτέμβριο 2020 - χορηγήθηκαν 1.226 άδειες, καθώς μέχρι και πριν από έναn χρόνο είχαν δοθεί 7.903 άδειες. Πάντως, έστω και με αργούς ρυθμούς, καταγράφεται βελτίωση, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι νέες άδειες, που εκδόθηκαν συνολικά το 2020, περιορίστηκαν σε 403, λόγω της πανδημίας. Εξάλλου, η αεροπορική σύνδεση Αθήνας-Πεκίνου είχε παγώσει από τα μέσα του Φεβρουαρίου του 2020.

Σε κάθε περίπτωση, οι Κινέζοι αντιπροσωπεύουν τον μεγαλύτερο αριθμό χορηγήσεων, έχοντας λάβει 405 άδειες τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Συνολικά, όμως, από το 2013 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2021, έχουν αποκτήσει 6.274 άδειες και ακολουθούν οι Τούρκοι, οι Ρώσοι και οι Λιβανέζοι. 

thessaliaeconomy.gr