Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η έγκριση 1.500 επενδυτικών σχεδίων που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ άλλα 2.000 επενδυτικά σχέδια έχουν μεν ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν ελεγχθεί, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Στα παραπάνω στοιχεία που αποκάλυψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, αποτυπώνεται μία από τις αρκετές παθογένειες που χαρακτηρίζουν τους αναπτυξιακούς νόμους έως τώρα. Το γεγονός δε ότι οι εκκρεμότητες σε εγκρίσεις και ελέγχους συνολικά 3.500 επενδυτικών σχεδίων είναι σε επίπεδο περιφέρειας, δείχνει αν μη τι άλλο τα δομικά προβλήματα που υπάρχουν στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, με τον ίδιο τον κ. Παπαθανάση, αλλά και τον υπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη να αποδίδουν τις μεγάλες καθυστερήσεις στην υποστελέχωση των περιφερειών.

Επιπλέον, όπως επισήμαναν χθες οι κ. Γεωργιάδης και Παπαθανάσης, με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία στόχος είναι να μειωθεί στις 60 ημέρες η διαδικασία εκκαθάρισης των αιτήσεων, έτσι ώστε συνολικά να απαιτούνται περί τις 100 ημέρες για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου στον αναπτυξιακό νόμο, διαδικασία που σήμερα μπορεί να φτάνει ακόμη και τα 2,5 χρόνια.

Το ζήτημα των παραπάνω καθυστερήσεων επιχειρεί, μεταξύ άλλων, να περιορίσει –αν όχι να εξαλείψει– ο νέος αναπτυξιακός νόμος που έχει καταρτίσει το υπουργείο Ανάπτυξης και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή περί τα μέσα Δεκεμβρίου, με στόχο να έχει ψηφιστεί στις αρχές του 2022.

Ετσι, στον νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπεται ότι όλα τα επενδυτικά σχέδια, ανεξαρτήτως σε ποια περιφέρεια της χώρας πρόκειται να γίνει η επένδυση, προϋπολογισμού άνω του 1 εκατ. ευρώ θα υποβάλλονται στις κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης. Στις περιφέρειες θα υποβάλλονται μόνο τα επενδυτικά σχέδια ύψους κάτω του 1 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, όλα τα επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 700.000 ευρώ θα ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτό ελεγκτή. Εάν, πάντως, κάποιος επενδυτής επιθυμεί να γίνει ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή και για μικρότερα επενδυτικά σχέδια, θα μπορεί να το πράξει.

Στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών προβλέπεται η λειτουργία νέου πληροφοριακού συστήματος για την υποβολή των αιτήσεων. Για την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης, τα επενδυτικά σχέδια θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από έκθεση πιστοποίησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επίσης, το ΟΕΕ θα εμπλέκεται και στη διαδικασία ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων κάτω των 700.000 ευρώ.

Στόχος είναι η μεν διαδικασία υπαγωγής να απαιτεί περί τις 60-70 ημέρες, η δε διαδικασία ελέγχου περί τις 60 ημέρες. Σήμερα απαιτούνται ακόμη και 2,5 χρόνια.

Οι άλλες μεγάλες αλλαγές που επιφέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι ακόλουθες:

• Στα επενδυτικά σχέδια των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων θα δίνεται μόνο το κίνητρο της φοροαπαλλαγής, ενώ ενισχύσεις θα λαμβάνουν μόνο τα επενδυτικά σχέδια των μικρών επιχειρήσεων. Εξαίρεση αποτελούν τα επενδυτικά σχέδια που θα πραγματοποιηθούν στις περιοχές απολιγνι-τοποίησης. Οι ενισχύσεις θα φτάνουν μέχρι και το 70% του κόστους επένδυσης, ενώ βάσει του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων δεν προβλέπεται ενίσχυση για τις επενδύσεις στην Αττική, πλην του Υπολοίπου Αττικής.

• Τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης είναι θεματικά και πρόκειται συγκεκριμένα για τα ακόλουθα: Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων, Πράσινη μετάβαση - Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων, Νέο επιχειρείν, Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, Ερευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία, μεταποίηση - Εφοδιαστική αλυσίδα, Επιχειρηματική εξωστρέφεια, Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Μεγάλες επενδύσεις, Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας, Επιχειρηματικότητα 360ο.

• Προβλέπεται σειρά άλλων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν στα επενδυτικά σχέδια εκτός περιφερειακών ενισχύσεων. Στην ουσία δηλαδή πρόκειται για επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες μπορεί να υπαχθούν στον αναπτυξιακό νόμο ως αυτοτελή επενδυτικά σχέδια και αφορούν δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη κ.ά.

Της ψήφισης του νέου αναπτυξιακού νόμου θα προηγηθούν δύο ακόμη νομοσχέδια του υπουργείου Ανάπτυξης, με στόχο επίσης την ενίσχυση των επενδύσεων. Στη Βουλή και συγκεκριμένα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου έχει εισαχθεί ήδη από προχθές το νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις και τους τεχνοβλαστούς, το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί την προσεχή Τρίτη στην Ολομέλεια. Τις επόμενες ημέρες θα εισαχθεί στη Βουλή με στόχο να ψηφιστεί μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου και να ξεκινήσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2022 το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτο-ποίησης».

Δήμητρα Μανιφάβα Καθημερινή