Από το δικηγορικό γραφείο “Αλέξανδρος Ι. Φάρος και Συνεργάτες” λάβαμε την παρακάτω επιστολή ως απάντηση του κ. Δημήτρη Φουρλεμάδη σε αναδημοσίευση θέματος  από το bankingnews.gr.

“Δηµοσίευµα του ηλεκτρονικού Τύπου της 25ης Ιανουαρίου 2018 από τον ιστότοπο www.bankingnews.gr το οποίο, αδικαιολογήτως, έτυχε περαιτέρω αναδηµοσιεύσεως χωρίς την διασταύρωση της αλήθειας, εµφανίζει τον κ. Δ. Κοντοµηνά να βρίσκεται «σε κατάσταση απόλυτου εκνευρισµού» από τη διαχείριση των εταιρειών του Οµίλου ΔΕΜΚΟ από τον κ. Δ. Φουρλεµάδη. 

Το εν λόγω δηµοσίευµα, µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο κ. Δ. Φουρλεµάδης επί των ηµερών του «έκανε δώρα σε συγκεκριµένες µητροπόλεις και Μητροπολίτες µε λεφτά του Alpha χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει» αφήνοντας υπονοούµενα περί δήθεν ενεργειών που έβλαψαν τον Όµιλο ΔΕΜΚΟ, αλλά και περί των αιτιών και του τρόπου αποχωρήσεώς του από τον συγκεκριµένο Όµιλο. 

Προς τον σκοπό της αποκατάστασης της αλήθειας, ο κ. Δηµήτρης Φουρλεµάδης επισηµαίνει σε δήλωσή του τα εξής: «Όλες οι δωρεές και ευγενικές χορηγίες που πραγµατοποιήθηκαν επί των ηµερών µου σε φιλανθρωπικά και εκκλησιαστικά ιδρύµατα από τον Όµιλο ΔΕΜΚΟ έτυχαν της πλήρους έγκρισης, σύµφωνης γνώµης και εν τέλει υπογραφής το κ. Δ. Κοντοµηνά. 

Με λίγα λόγια, ο κ. Δ. Κοντοµηνάς άριστα γνώριζε τι δωρίζετο κυαι ποιος ήταν ο δωρεοδόχος και πάντως, ουδόλως η διακοπή της συνεργασίας µου µε τον ως άνω Όµιλο σχετίζεται µε έναν τόσο ψευδή και προσβλητικό δι’εµέ λόγο, όπως παρουσιάσθηκε στα επιλήψιµα δηµοσιεύµατα. Απόδειξη, µεταξύ άλλων, τούτου, είναι η προβολή από το δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθµού Alpha όλων των δωρεών από µέρους του κ. Δ. Κοντοµηνά και η κατά κόρον ανάδειξη τόσο των παρασηµοφορήσεων όσο και των ευχαριστιών από τους δέκτες των χορηγιών. 

Τους λόγους για τους οποίους ο κ. Δ. Κοντοµηνάς επιθυµούσε να προβάλλει την συγκεκριµένη περίοδο ένα φιλανθρωπικό πρόσωπο δεν µπορώ να τους γνωρίζω, όπως και τους λόγους της δηµοσιεύσεως ενός αναληθούς κατά τα λοιπά δηµοσιεύµατος και µάλιστα χωρίς την προηγούµενη δική µου τοποθέτηση περί των εκεί αναφερόµενων, όπως επιβάλουν οι κανόνες δηµοσιογραφικής δεοντολογίας. 

Κατά τα λοιπά, ως είναι αυτονόητο, επιφυλάσσοµαι της ασκήσεως παντός νοµίµου δικαιώµατός µου κατά παντός υπευθύνου». 

Η ανωτέρω ανακοίνωση - απάντηση εδόθη εντολή στο Δικηγορικό Γραφείο «Αλέξανδρος Ι. Φάρος και Συνεργάτες» όπως δηµοσιοποιηθεί, από τον εντολέα µας κ. Δηµήτρη Φουρλεµάδη, κοινοποιούµενη σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα ή λοιπά ΜΜΕ που συνέταξαν ή αναδηµοσίευσαν την σχετική αρθρογραφία, όπως ανωτέρω περιγράφεται.”