Τη δυνατότητα επανένταξης στην πάγια ρύθμιση οφειλών σε όσους δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους δίνουν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οπως προκύπτει από την απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου, οι πληττόμενοι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν ληξιπρόθεσμα χρέη τους στην εφορία με την πάγια ρύθμιση των 24 ή των 48 μηνιαίων δόσεων, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η ρύθμιση αφορά όσους ήταν την 1η Νοεμβρίου 2019 ενταγμένοι στην προηγούμενη πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή τέθηκαν εκτός ρύθμισης είτε επειδή δεν κατέβαλαν δύο ή περισσότερες συνεχόμενες δόσεις είτε επειδή άφησαν απλήρωτα ή αρρύθμιστα άλλα νεότερα χρέη τους.

Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουν χάσει την παλιά πάγια ρύθμιση θα μπορέσουν να επανενταχθούν, αλλά από την 1η Οκτωβρίου 2021. Γι’ αυτούς, ωστόσο, ισχύουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που έχει καθορίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώνεται ότι η μετάθεση του χρόνου ενεργοποίησης της δεύτερης ευκαιρίας για τους μη πληττόμενους οφειλέτες κρίθηκε αναγκαία καθώς δεν είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας θα υποβληθούν οι αιτήσεις από τους οφειλέτες που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με την απόφαση:

1. Οι πληττόμενοι οφειλέτες έχουν δεύτερη ευκαιρία να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσονται: • Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ, που έχουν μικρότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019, ή για υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ με μικρότερο κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312) κατά τουλάχιστον 5% το φορολογικό έτος 2020 σε σχέση με το φορολογικό έτος 2019.

• Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που η σύμβαση εργασίας τους ανεστάλη για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του έτους 2020 ή 2021, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

• Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό ενίσχυσης «ΣυνΕργασία» ανεξαρτήτως χρονικού διαστήματος εντός του έτους 2020 ή 2021.

• Οφειλέτες φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έλαβαν μειωμένο μίσθωμα εντός του 2020 ή του 2021 και έχουν αποζημιωθεί κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων «COVID».

Η πλατφόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της δεύτερης ευκαιρίας άνοιξε χθες.

2. Για όσους δεν έχουν πληγεί από την πανδημία ισχύουν τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια:

• Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, είναι μικρότερα κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από τον μέσο όρο των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των τριών τελευταίων φορολογικών ετών ή των δύο τελευταίων φορολογικών ετών (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για δύο έτη) ή του τελευταίου φορολογικού έτους (όταν υπάρχει υποχρέωση υποβολής μόνο για ένα έτος) από την ημερομηνία αρχικής αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, για τα οποία έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

• Ειδικά, για υποκείμενους σε ΦΠΑ, υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης (εφόσον δεν πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο της παραπάνω περίπτωσης) λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός κύκλος εργασιών των δύο τελευταίων τριμήνων των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, ο οποίος θα πρέπει να είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών ΦΠΑ των δύο αντίστοιχων τριμήνων προηγούμενου έτους για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία.

• Ο συνολικός κύκλος εργασιών των έξι τελευταίων μηνών, των οποίων έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής δήλωσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής των οφειλών στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, θα πρέπει να είναι μικρότερος κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνολικού κύκλου εργασιών των έξι αντίστοιχων μηνών προηγούμενου έτους για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία.

• Περιουσιακά κριτήρια.

• Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, η αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ και η οποία προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικείου φορολογικού έτους και, εφόσον αυτή δεν έχει εκδοθεί, του αμέσως προηγούμενου, δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος, που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

• Δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας απόφασης οι οφειλέτες που απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία (αγορά) το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής στην πάγια ρύθμιση της παρούσας, εφόσον το τίμημα υπερβαίνει το 40% του συνολικού υπολοίπου προς καταβολή της ρύθμισης που έχει χαθεί. Οι οφειλέτες που αιτούνται την υπαγωγή τους στην εν λόγω ρύθμιση οφείλουν να αναγράψουν επί της αίτησής τους είτε ότι δεν απέκτησαν ακίνητη περιουσία από επαχθή αιτία το δωδεκάμηνο που προηγείται της αίτησης υπαγωγής είτε το τίμημα στην περίπτωση απόκτησης ακίνητης περιουσίας.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή