Στις €990.000 ανέρχεται το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου που κατέθεσε η εταιρεία παραγωγής σαλατών και ορεκτικών, Βιοσάλ ως προς το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα». Στις 5 Ιουλίου η Περιφέρεια Θεσσαλίας έδωσε έγκριση για υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του παραπάνω καθεστώτος,που αφορά επέκταση δυναμικότητας της μονάδας παραγωγής ορεκτικών, σαλατών και παρόμοιων ειδών διατροφής.

Η ενίσχυση αφορά φορολογική απαλλαγή €693.000, δηλαδή στο 70% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους. Αναλυτικά, το επενδυτικό σχέδιο της Βιοσάλ αφορά συμβατική επένδυση στις υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις στο 5ο χλμ της οδού Τρικάλων-Πύλης στα Τρίκαλα, με προϋπολογισμό €347.925 και μηχανολογικό εξοπλισμό, μαζί με έργα ειδικών τεχνικών εγκαταστάσεων, ύψους €554.385. Ο λοιπός εξοπλισμός καταλαμβάνει προϋπολογισμένα κόστη ύψους €12.150 κι ακόμη €36.390 έχουν προϋπολογιστεί για έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του εργοστασίου.

Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη νέων θέσεων εργασίας, όμως περιλαμβάνει επιπλέον €4.400 για ενίσχυση των μεταφορικών μέσων ιδιοκτησίας της επιχείρησης κι ακόμη €34.750 ως άυλα στοιχεία ενεργητικού.

Foodreporter