Ενημερωτική εκδήλωση διοργανώθηκε από το  Επιμελητήριο Τρικάλων την Πέμπτη, προκειμένου να ενημερωθεί ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό των τραπεζικών χρεών των επιχειρήσεων.

Κεντρικός εισηγητής ήταν ο Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, Φορολογικός Σύμβουλος και Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής Αργύριος Αργυριάδης που έδωσε στους συμμετέχοντες τα «φώτα» του για τον νέο νόμο που θα δώσει την δυνατότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαχειριστούν τα δάνεια τους μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Επίσης, συζητήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι διάσωσης μιας επιχείρησης αλλά και πως μπορεί το Επιμελητήριο να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.