Συνολικά έντεκα εταιρείες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ που έβγαλε στον «αέρα» η περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας για την είσοδο του Βόλου.

Οι εργασίες αφορούν στην συντήρηση της Εθνικής Οδού Βόλου – Λάρισας και περιλαμβάνουν την ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε συνεχή τμήματα, την κατασκευή τεχνικών έργων για την ομαλή παροχέτευση της επιφανειακής ροής των υδάτων, την τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας και την επέκταση ηλεκτροφωτισμού.

H ανακατασκευή των ασφαλτοταπήτων αφορά στην εξάλειψη τοπικών φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος και την ανακατασκευή των ασφαλτικών στρώσεων για την αποκατάσταση της ομαλότητας και συγκεκριμένα προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

Φρεζάρισμα σε βάθος έως 8 εκατοστών ανάλογα με το πρόβλημα που παρουσιάζουν.

Διάστρωση ασφαλτικής στρώσης πάχους 5 εκ .

Κατασκευή αντιολισθηρής στρώση κυκλοφορίας πάχους 4 εκατοστών.

Εργασίες διάνοιξης και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου η οποία θα καταλήγει σε φρεάτιο (συλλογής υδάτων).

Η τάφρος και τα φρεάτια θα είναι ορθογωνικής διατομής, με προστατευτική σχάρα.

– Αποξήλωση κατεστραμμένων στηθαίων – αντικατάσταση με νέων, θα προσαρμοστούν και θα ακολουθούν το ύψος του τμήματος των υπολοίπων στηθαίων.

Πλήρη διαγράμμιση (είτε αρχική είτε αναδιαγράμμιση) ασφαλτικού οδοστρώματος, με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας.

Η τοποθέτηση επί πλέον ιστών, φωτιστικών σωμάτων κ.τ.λ. όπου κρίνεται απαραίτητη η βελτίωση του οδικού ηλεκτροφωτισμού σε τμήματα της Εθνικής οδού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.800.000,00 ευρώ και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που διεξήχθη στις 18-7-2017 έλαβαν μέρος έντεκα εταιρείες και είναι υπό σύνταξη το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον καθορισμό προσωρινού μειοδότη του έργου.