Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου (ΠΝΠ), που εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου, προβλέπεται η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή.

Η αναστολή είναι 75 ημερών και αφορά σε επιταγές με ημερομηνία πληρωμής από 31 Μαρτίου έως 31 Μαϊου του τρέχοντος έτους. Η ΠΝΠ θέτει προθεσμία 6 εργάσιμων ημερών για τη δήλωση των επιταγών/συναλλαγματικών/γραμματίων σε διαταγή αυτών, προκειμένου οι δικαιούχοι να ενταχθούν στην ευνοϊκή αυτή ρύθμιση.

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διευκρινίζει τα εξής:

Η διαδικασία δήλωσης από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου Το διάστημα από 31 Μαρτίου έως 7 Απριλίου δεν θα λαμβάνεται υπόψη για την εμφάνιση/πληρωμή/σφράγιση επιταγών και λοιπών αξιογράφων Μετά τις 7 Απριλίου δεν θα είναι δυνατή οποιαδήποτε δήλωση από τους ενδιαφερομένους Από τις 8 Απριλίου και μετά, τα αξιόγραφα για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα δήλωση,θα εμφανίζονται/ πληρώνονται/σφραγίζονται κανονικά.

Εφόσον οι υπόχρεοι για την πληρωμή αξιογράφων θέλουν να πληρώσουν τα παραπάνω αξιόγραφα, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα. Εφόσον οι υπόχρεοι για την πληρωμή αξιογράφων θέλουν να πληρώσουν πριν τις 7 Απριλίου, θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσουν με την πληρώτρια τράπεζα

Για τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων των οποίων το ΚΑΔ θα υπαχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις εντός Απριλίου, ισχύει ό,τι και για τους παραπάνω. Ωστόσο η δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι εργάσιμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ.

Z.H. thessaliaeconomy.gr