Την κυριαρχία Πρίντζου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βόλου επαναβεβαίωσαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις 2 Φεβρουαρίου.

Για το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο υπέβαλαν υποψηφιότητα δώδεκα μέλη του Συνεταιρισμού και για το Τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο τέσσερα μέλη. 

Ψήφισαν 182 μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βόλου σε σύνολο 221.

Εξελέγησαν : 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Νικήτας Πρίντζος με 150 ψήφους

Στέφανος Διακομής με 114 ψήφους

Δημήτριος Σπαθής τ. Ηλία με 76 ψήφους

Χρήστος Καλαντζής με 76 ψήφους

Στέργιος Βουλάγκας με 71 ψήφους

Νικόλαος Μπατζιάκας με 69 ψήφους

Χρήστος Τσιαμήτας με 66 ψήφους

Ηλίας Ιωάννου με 65 ψήφους

Δημήτριος Σπαθής τ. Γεωργίου με 59 ψήφους

Για το Εποπτικό Συμβούλιο

Δημητρίου Φωτεινή με 142 ψήφους

Ιωάννης Χρονόπουλος με 89 ψήφους

Συραγώ Κυρίτση με 85 ψήφους

Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Νικήτα Πρίντζο, ως Αντιπρόεδρο τον Στέφανο Διακομή, ως Γραμματέα τον Στέργιο Βουλάγκα και ως Ταμία τον Δημήτριο Σπαθή του Ηλία.

Ομοίως συνήλθε και συγκροτήθηκε σε Σώμα το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέγοντας από τα μέλη του ως Πρόεδρο τον Ιωάννη Χρονόπουλο.  

thessaliaeconomy.gr