Λευκό καπνό» για τη διοίκηση της επόμενης τετραετίας στο Επιμελητήριο Λάρισας έβγαλαν οι επαφές των επικεφαλής των συνδυασμών, μετά την κοινή ανακοίνωσή των, Σωτήρη Γιαννακόπουλου και Δημήτρη Παπαλέξη. 

Οι επαφές των επικεφαλής των συνδυασμών βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά η χθεσινή ανακοίνωση, ουσιαστικά, προδικάζει τις εξελίξεις στο σκέλος της συγκρότησης του προεδρείου με δεδομένο ότι ο συνδυασμός του κ. Γιαννακόπουλου, που αναδείχθηκε πρώτος στις πρόσφατες εκλογές, διαθέτει 14 έδρες, ενώ άλλες 4 έδρες διαθέτει ο συνδυασμός του κ. Παπαλέξη. 

Στο πλαίσιο των διεργασιών για τη συγκρότηση προεδρείου, ο κ. Γιαννακόπουλος ήρθε σε επικοινωνία με τους επικεφαλής όλων των συνδυασμών, με τον κ. Παπαλέξη να ανταπο- κρίνεται θετικά στο κάλεσμα του κ. Γιαννακόπουλου με τις δύο παρατάξεις να τα βρίσκουν. «Αφουγκραζόμενοι» όπως σημειώνεται στην κοινή τους δήλωση «τις ανάγκες του επιχειρη- ματικού κόσμου της περιοχής και με δεδομένες τις προγραμματικές θέσεις των δύο συνδυασμών, οι οποίες διαπιστώθηκε πως συγκλίνουν στα περισσότερα σημεία». Προσθέτοντας ότι «οι δύο παρατάξεις εγγυώνται τη σταθερή, απρόσκοπτη και διαφανή διοικητική λειτουργία του οργανισμού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια». 

Οι δύο επικεφαλής απέφυγαν χθες περισσότερες διευκρινίσεις για το πώς θα «μεταφρασθεί» η συνεργασία τους, για να περιορισθούν στην κοινή ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ωστόσο τη λογική των συνεργασιών. 

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Γιαννακόπουλος, και προεκλογικά, είχε σημειώσει την πολιτική των συνεργασιών, οπότε το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα των διεργασιών με τους επικεφαλής και των άλλων συνδυασμών ήτοι τους κ. Δημ. Αδάμ, Βασ. Ζάρκο και Περ. Καζαντζίδη.

Ο κ. Γιαννακόπουλος

Ο κ. Παπαλέξης

Β.Κ. (Eλευθερία)