Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του επιχειρηματικού φορέα, η αποστολή θα γίνει υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικ. Σχέσεων & Αναπτ. Συνεργασίας κ. Ι. Μπράχο, για την προώθηση των διμερών οικονομικών  σχέσεων και την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Από πλευράς ΥΠΕΞ, όπως επισημαίνεται, προτείνεται ως καταλληλότερη ημερομηνία για την πραγματοποίηση της αποστολής, στο Ανόι, το διάστημα 07-11.12.2018. "Θα παρακαλούσαμε σε περίπτωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην αποστολή, να ενημερώσετε την υπηρεσία μας (τηλ 2410-255 388, info@larissa-chamber.gr - webmaster@larissa-chamber.gr), έως την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ώστε να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης.