Την ένταξη «πράσινης» επένδυσης προϋπολογισμού €109,9 εκατ. στις «εμβληματικές επενδύσεις» αιτείται η Akuo Energy Greece, μέσω θυγατρικής της. Ο επενδυτικός φάκελος της εταιρείας Agroenergy Solar 2 Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατατέθηκε στην Enterprise Greece με την υπ’ αριθ. 13400/22-12-2023 αίτηση, και θα βρίσκεται υπό διαβούλευση έως και τις 18 Απριλίου.

Το υπό μελέτη έργο αφορά στην προμήθεια  εξοπλισμού  και  εγκατάσταση  πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού, στην επιφάνεια ταμιευτήρων νερού (ΤΟΕΒ Πη-νειού) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 100 MW και στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές) ωφέλιμης χωρητικότητας 200 ΜWh στο Δήμο Κιλελέρ της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Επενδυτικό Σχέδιο προϋπολογισμού €109,9 εκ. περιλαμβάνει την κατασκευή πλωτού Φωτοβολταϊκού Σταθμού και των συνοδών έργων, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών στοιχεί-ων μονοκρυσταλλικού πυριτίου.

Ο φορέας επένδυσης αιτείται ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Εμβληματική Επένδυση Εξαιρετικής Σημασίας» βάσει άρθρου 2 (§1γ), τονίζοντας τη συμβολή της επένδυσης στην πράσινη ενεργειακή μετάβαση και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, στην καινοτομία, στην τεχνολογία, καθώς και στην οικονομία χαμηλού ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με το χαρακτηρισμό της επένδυσης ως «Εμβληματικής Εξαιρετικής Σημασίας», αιτείται να λάβει (i) το κίνητρο της ενίσχυσης δαπανών με τη μορφή επιχορήγησης του άρθρου 10 (§3α) και (ii) το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης του άρθρου 9 του Ν.4864/2021.

Μαριλένα Καραβασίλογλου Industry