Σε εξώδικο συμβιβασμό  με εταιρεία η οποία είχε μισθώσει δημοτική αίθουσα στο συγκρότημα Τσαλαπάτα (φωτό), προχωρά, αναγκαστικά πλέον, ο Δήμος Βόλου σύμφωνα με απόφαση που έλαβε σήμερα η Οικονομική Επιτροπή καθώς ο Δήμος έχασε την υπόθεση στα δικαστήρια.

Πρόκειται για αίθουσα εκδηλώσεων, δεξιώσεων και συνεδρίων το μίσθωμα της οποίας είχε οριστεί στις 42.500  ευρώ ετησίως.  Ωστόσο, χωρίς υπαιτιότητα της εταιρείας, ανακλήθηκε η πολεοδομική άδεια για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Έτσι, από τον Ιούλιο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2015  η εταιρεία δεν κατέβαλε τα μισθώματα, καθώς δεν λειτουργούσε η αίθουσα εκδηλώσεων,  όμως ο Δήμος Βόλου βεβαίωνε τα ποσά αυτά στην Ταμειακή Υπηρεσία.

 Με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας  η εταιρεία δικαιώθηκε και διεκδικούσε από τον Δήμο  την άμεση συμμόρφωση του με τη διαγραφή των σε βάρος της ταμειακών βεβαιώσεων. Η απόφαση του Εφετείου ορίζει, μάλιστα, ότι για το παραπάνω διάστημα υπήρχαν πραγματικά ελαττώματα ως προς τη χρήση των επιδίκων χώρων, αφού είχαν χαρακτηριστεί ως αυθαίρετοι και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν ήταν υποχρεωμένη να καταβάλει τα μισθώματα. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η εταιρεία νομίμως διέκοψε την καταβολή των μισθωμάτων για το χρονικό διάστημα από  Ιούλιο του 2012 έως και 27 Οκτωβρίου 2015.

Κατόπιν τούτων, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Βόλου  γνωμοδότησε υπέρ ενός εξώδικου συμβιβασμού με την μισθώτρια εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απρόσκοπτης συνέχισης της υλοποίησης της σύμβασης στο μέλλον, της είσπραξης των οφειλομένων «μισθωμάτων»  και την άμεση τακτοποίηση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων προς αμοιβαίο όφελος.