Το νέο ετήσιο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου γνωστοποίησε χθες ο όμιλος ΟΤΕ. Η διοίκηση του ομίλου στοχεύει να μειώσει το προσωπικό και παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε περίπου 1.400 εργαζομένους του ομίλου και συγκεκριμένα σε εργαζομένους των εταιρειών ΟΤΕ, Cosmote και «Γερμανός» που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Είναι άγνωστο πόσοι από αυτούς θα κάνουν χρήση του προγράμματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πέρυσι έκαναν χρήση ενός παρόμοιου προγράμματος εθελούσιας εξόδου περίπου 300 εργαζόμενοι.

Το πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε χθες στο προεδρείο της ομοσπονδίας εργαζομένων ΟΤΕ, αφορά 1.227 εργαζομένους των τριών μεγαλύτερων επιχειρήσεών του στην Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, αφορά 557 εργαζομένους που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης μέχρι το 2026 και 670 που μέχρι τότε θεμελιώνουν μειωμένη σύνταξη. Παράλληλα, ο οργανισμός παρέχει κίνητρα αποχώρησης από τις εταιρείες του σε εργαζομένους που έχουν δέκα και πλέον έτη απασχόλησης στον όμιλο ΟΤΕ και η ηλικία τους ξεπερνάει τα 40 έτη. Οσοι εντάσσονται στην πρώτη ομάδα αποχωρούντων, δηλαδή βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και λάβουν απόφαση να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα λάβουν τη νόμιμη αποζημίωσή τους, θα τους καταβληθούν οι εισφορές μέχρι την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος ενώ παράλληλα θα τους καταβάλλεται και το 70% έως το 90% του καθαρού μισθού τους. Επίσης, θα λάβουν και επιπρόσθετες ιατροφαρμακευτικές ασφαλιστικές καλύψεις και προϊόντα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ομίλου ΟΤΕ.

Σε όσους ενταχθούν στη δεύτερη ομάδα αποχωρούντων, ο ΟΤΕ θα τους αποζημιώσει με 38 έως 55 μισθούς, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση (τέκνα), τα χρόνια προϋπηρεσίας στον ΟΤΕ και τη θέση ευθύνης που κατέχει ο εργαζόμενος που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα αυτό δεν μπορούν να ενταχθούν οι τεχνικοί πεδίου, όπως αποκαλούνται όσοι απασχολούνται στα τεχνικά συνεργεία του οργανισμού, οι εργαζόμενοι στην πληροφορική, στις οικονομικές και φορολογικές υπηρεσίες, στην εταιρική επικοινωνία, στις νέες υπηρεσίες (Cosmote TV, πληροφορική, υπηρεσίες Β2Β, B2C κ.ά.). Ουσιαστικός στόχος είναι η μείωση του προσωπικού στα καταστήματα, στις διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στη δεύτερη αυτή κατηγορία αποχωρούντων εντάσσονται περίπου 100-150 εργαζόμενοι των εταιρειών ΟΤΕ, Cosmote και «Γερμανός».

Τέλος, ο ΟΤΕ γνωστοποίησε ότι προτίθεται να θέσει τις υπηρεσίες φύλαξης σε τρίτους (outsourcing), γεγονός που σημαίνει περαιτέρω μείωση προσωπικού κατά 50 έως 75 εργαζομένους. Ο ακριβής τους αριθμός θα αποσαφηνιστεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου, αφού σε αυτό εντάσσονται 25 από το σύνολο των 75 που εργάζονται στη φύλαξη του ομίλου ΟΤΕ. Πάντως, οι εργαζόμενοι φύλαξης θα απασχοληθούν στη νέα εταιρεία με καλύτερους όρους, ενώ ο ΟΤΕ διασφαλίζει την απασχόλησή τους για τρία έτη. Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.

Βαγγέλης Μανδραβέλης Καθημερινή