Τις διαδικασίες για την ωρίμανση ενός σημαντικού έργου στη Θεσσαλία προωθεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών προχωρούν τις διεργασίες για την ανάθεση υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες ωρίμανσης για τη διεξαγωγή Διεθνούς Διαγωνισμού ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιο και Ιδιωτικού Τομέα) για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ (ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΔΕΡΛΙ), ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ».

Το έργο έχει χαρακτηριστεί, με απόφαση του υπουργείου Υποδομών, ως «Εθνικού Επιπέδου, Ειδικό και Σημαντικό» και εντάχθηκε στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων έχει εντάξει στον προγραμματισμό της τη δημοπράτηση του έργου, προϋπολογισμού περίπου 70.000.000 ευρώ (με Φ.Π.Α).

Η υλοποίηση του εν λόγω έργου κρίθηκε ύψιστης προτεραιότητας και αναγκαία για την εξασφάλιση:

(α) της αντιπλημμυρικής προστασίας των κατάντη του φράγματος περιοχών,

β) της άρδευσης 110.000 στρεμμάτων περίπου,

(γ) της ύδρευσης ελλειμματικών περιοχών, και

(δ) της προστασίας του περιβάλλοντος μέσω του εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων και της διατήρησης οικολογικής παροχής.

Για την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου θα κατατεθεί πρόταση στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα («ΔΕΣΔΙΤ»).

Η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε πρόσκληση στις παρακάτω επιχειρήσεις: α) ΙΝΙΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ β) DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5 γ) EUROPEAN PROFILES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ έχει δεσμευτεί σχετικό κονδύλι 172.360,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Να σημειωθεί ότι σχετικά πρόσφατα  εγκρίθηκε και τυπικά η ανάθεση της σύμβασης παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (τεχνικός σύμβουλος).  

Παλιότερες εκτιμήσεις ήθελαν το έργο να δημοπρατείται εντός του 2021 (ή αρχές 2022) αν και από τότε γίνονταν λόγος για εκκρεμότητες σχετικά με την κατάθεση πρότασης στη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, την έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ κ.α. Με τη βοήθεια των συμβούλων προχωρούν τα βήματα ωρίμανσης του έργου, ώστε στη συνέχεια με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και την υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), να προωθηθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το εν λόγω έργο φαίνεται να έχει μπει στον προγραμματισμό του υπ. Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα στο πλάνο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών με οφέλη κυρίως στον τομέα της γεωργίας στην ευρύτερη περιοχή. Η περιοχή αντιμετωπίζει πρόβλημα ύδρευσης, αλλά και άρδευσης. Το φράγμα αναμένεται να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τομέα της περιοχής και να αποτρέψει καταστροφές από φαινόμενα όπως αυτά του «Ιανού» που έπληξαν τον κάμπο.

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

*φωτό αρχείου