Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνονται τα κάτωθι

Στα πλαίσια πρωτοβουλίας του Γραφείου ΟΕΥ Σικάγο για τη διερεύνηση της τρέχουσας εμπορικής πραγματικότητας σε σχέση με τα εξαγόμενα προς τις

ΗΠΑ ελληνικά προϊόντα ο Προϊστάμενος του Γραφείου Δημήτρης Πετρόπουλος, Σύμβουλος ΟΕΥ, συνοδευόμενος από την Ζαφειρένια Προεστάκη, Γραμματέα ΟΕΥ επισκέφθηκαν τα γραφεία της αλυσίδας σούπερμάρκετ Fresh Farms (https://www.freshfarms.com/) και συνάντησαν τους κύριους συνεργάτες του ιδιοκτήτη της, κ. Svigos.

Η εταιρεία Fresh Farms εισάγει προϊόντα και μέσω δικού της εισαγωγικού οίκου ενώ δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων με 4 υπερμάρκετ στην ευρύτερη περιοχή του Σικάγο. 

Από την επαφή αυτή προέκυψε ότι η Fresh Farms ενδιαφέρεται για εισαγωγή:

1.έτοιμων γευμάτων (σε κατεψυγμένη μορφή που μπορούν να καταναλωθούν άμεσα),

2. ψαρικών σε παστό, καπνιστό ή μαριναρισμένο,

3. οποιουδήποτε άλλου καινοτόμου διατροφικού προιόντος έχει επιτυχία στην Ελλάδα και θα μπορούσε να δοκιμασθεί στην αμερικανική αγορά.

Τονίζεται η σημασία της ποιοτικής συσκευασίας με μετάφραση των βασικών σημείων και τυχόν οδηγιών μαγειρέματος ή προτάσεων σερβιρίσματος στην

αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούμε για τη κατά βούλησή σας διακίνηση του παρόντος, ώστε να πληροφορηθούν τυχόν παραγωγοί και εξαγωγείς.

Σε περίπτωση ύπαρξης ενδιαφέροντος για πληροφορίες ή συνεργασία, παρακαλούμε για απ' ευθείας επικοινωνία με την υπεύθυνη της Fresh Farms:

Vicky Vlachou (ομιλεί ελληνικά)

vicky@myfreshfarms.com