Σημαντική ώθηση στις πωλήσεις της Καράτζης, που διαθέτει μονάδα παραγωγής δικτύων στη Λάρισα, έδωσε η ενέργεια, η οποία το 2018 κατέγραψε συνολικά έσοδα 182,6 εκατ. ευρώ έναντι 100,4 εκατ ευρώ την προηγούμενη χρήση καταγράφοντας αύξηση 81,7%. Η αύξηση των πωλήσεων προέκυψε κυρίως από τον τομέα ενέργειας, όπου καταγράφεται αύξηση 83,4 εκατ. ευρώ κυρίως από την μεγέθυνση της δραστηριότητας της θυγατρικής ΚΕΝ.

Στον τομέα της Βιομηχανίας, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3,3 εκατ ευρώ ή -5,1%, ενώ ο ο τομέας ξενοδοχειακής δραστηριότητας παρουσίασε αύξηση κατά 1,99 εκατ. ευρώ ή 16,6%. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9, 9 εκατ ευρώ έναντι 24,1 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η μείωση οφείλεται κυρίως στα επενδυτικά αποτελέσματα (κέρδη) από τη διάθεση της θυγατρικής ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ που παρουσιάζονται στις διακοπείσες δραστηριότητες αλλά και στα μειωμένα αποτελέσματα του τομέα ενέργειας και του ξενοδοχείου. Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,6 εκατ ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τον όμιλο.

Toν Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε την λειτουργία του το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Nana Princess. 

Το θέρετρο αυτό αποτελείται από 112 υπερπολυτελή διαμερίσματα, σουίτες και βίλες, μαζί με παγκόσμιας κλάσης εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας, οι οποίες περιλαμβάνουν, εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες στα δωμάτια, τελευταίας τεχνολογίας spa και γυμναστήριο καθώς και έξι διαφορετικούς χώρους εστιατορίων και μπαρ. Η συνολική επένδυση έχει υπερβεί τα 25 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά την ενέργεια, η εταιρεία στο τέλος της χρήσης προχώρησε σε συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας «Αιολική Πνοή Αποσκιάς Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» η οποία κατέχει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW από αιολικό σταθμό.

ΌΣον αφορά τις επενδύσεις στη βιομηχανία η εταιρεία προχώρησε σε αναδιάρθρωση των διαδικασιών αποθήκευσης και συσκευασίας προχωρώντας τον Νοέμβριο του 2018 στην αγορά κτιριακών υποδομών στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου συνολικής έκτασης 5.000 τ.μ. σε οικόπεδο 10.000 τ.μ., προκειμένου να ανταπεξέλθει στην αυξημένη ζήτηση των βιομηχανικών της προϊόντων.

Επίσης  η θυγατρική ΚΕΝ στο δεύτερο χρόνο λειτουργίας της στον κλάδο της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας συνέχισε να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και παρουσιάζει σημαντική μεγέθυνση στα οικονομικά της μεγέθη. Στα δύο έτη λειτουργίας δόθηκε έμφαση στη διεύρυνση του δικτύου πωλήσεων και στην εδραίωσή της στην αγορά. 

«Ετρεξαν» τα μεγέθη της ΚΕΝ

Η ΚΕΝ ως αδειοδοτημένη εταιρία προμήθειας ρεύματος έχει ταυτόχρονα και την δυνατότητα εμπορίας ενέργειας στις 5 ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις γείτονες χώρες. Το 2017 ολοκλήρωσε την εγγραφή της στα γραφεία κατανομής δικαιωμάτων μεταφοράς SEECAO, JAO, ESO, IPTO, για εμπορία ενέργειας με τις Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία και Τουρκία. Το 2018 προέβη δε σε εγγραφή στο χρηματιστήριο ενέργειας της Ιταλίας (GME - Gestore Mercati Energetici) και στον Ιταλικό Διαχειριστή Συστήματος (TERNA) για την όσο το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών στην διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας. Τέλος εγκρίθηκε η εγγραφή της εταιρίας στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας (ΕΕΧ – European Energy Exchange) με έδρα τη Λειψία της Γερμανίας με στόχο την αξιοποίηση ευκαιριών στον τομέα των χρηματοοικονομικών συμβολαίων ενέργειας συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη θωράκιση της εταιρίας από την μεταβλητότητα των τιμών.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της εταιρείας υπερέβη το 2018 τα 102 εκατ. ευρώ και σήμερα διαθέτει πάνω από 60.000 ενεργές συνδέσεις. Επιπρόσθετα η εταιρεία διαθέτει άδεια διάθεσης φυσικού αερίου.

Τέλος στο κομμάτι των υποδομών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργήθηκαν νέα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας που στεγάζουν τα τμήματα Retail, Πωλήσεων και Διασυνοριακού Εμπορίου.

Λ.E.