Το πληροφορικό της σύστημα ακούγεται ότι θα εκσυγχρονίσει η Τράπεζα Θεσσαλίας, και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε.

Το πρόγραμμα, τουλάχιστον σε ότι αφορά το Web Banking, είναι τόσο απαρχαιωμένο που δεν παρέχει στον συναλλασσόμενο ακόμα και κάποιες από τις στοιχειώδεις διευκολύνσεις που συναντάς στις συστημικές τράπεζες.

Ποιες είναι αυτές; Παραδείγματα:

Αν κατατεθούν χρήματα στον λογαριασμό σου δεν σου αναφέρει ποιος τα έβαλε. Για να το μάθεις πρέπει να …τηλεφωνήσεις στην τράπεζα. Αυτό, αν μη τι άλλο, παραπέμπει σε εποχές προ πληροφορικής.

Άλλη περίπτωση. Όταν  ο κάτοχος ενός λογαριασμού στην τράπεζα Θεσσαλίας θελήσει να καταθέσει χρήματα μέσω web σε κάποιον οποίος του απέστειλε με mail τον δικό του τραπεζικό λογαριασμό, δεν του επιτρέπεται να τον αντιγράψει με ένα απλό copy paste.

Ο αποστολέας είναι αναγκασμένος να ξαναγράψει ολόκληρο τον λογαριασμό «σιδηρόδρομο», με κίνδυνο να τον μεταφέρει λάθος και τα χρήματα να πάνε αλλού.

Θέλετε και κάτι ακόμα; Οι συστημικές τράπεζες, ακόμα και κάποιες συνεταιριστικές όπως η Ηπείρου και η Καρδίτσας, παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες τους όταν ανατρέχουν σε κρατικές ψηφιακές υπηρεσίες π.χ. για έκδοση πιστοποιητικού, να μπορούν να το κάνουν. Ουσιαστικά με τον τρόπο πιστοποιείται από το gov.gr το κινητό του ενδιαφερόμενου πολίτη κάτι που έχει ήδη συμβεί όταν έκανε το Web Banking στην τράπεζά του.   

Αν όμως έχεις λογαριασμό στην τράπεζα Θεσσαλίας τέτοιου είδους δυνατότητα δεν υπάρχει και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να τρέχει στο … ΚΕΠ.

Ουδείς αμφισβητεί τις προσπάθειες των εργαζομένων και της διοίκησης στην συνεταιριστική τράπεζα, αλλά χωρίς επενδύσεις προκοπή δεν γίνεται.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr