Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου  στη Λάρισα, η ενημερωτική εκδήλωση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, με θέμα «Η Βιομηχανία Τροφίμων & οι σύγχρονες προκλήσεις του Κλάδου», στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PEFMED, που έχει ως στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εφαρμογή πράσινων καινοτομιών κατά μήκος της αλυσίδας τροφίμων και του οποίου βασικός εταίρος είναι ο ΣΕΒΤ. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου αλλά και να προβληθεί η συμβολή των επιχειρήσεων τροφίμων της περιφέρειας Θεσσαλίας, στη βιωσιμότητα του κλάδου.

Στην πρώτη ενότητα της ημερίδας, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο,  τις προοπτικές που ανοίγονται για το μέλλον και τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ο κ. Ε. Καλούσης, Πρόεδρος του ΣΕΒΤ, αναφέρθηκε στο επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η Βιομηχανία Τροφίμων, στις εξελίξεις εντός και εκτός των συνόρων, τις προσπάθειες που απαιτούνται για βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία που έχουν οι ΜμΕ για τον κλάδο. 

Ο κ. Ν. Λούλης, εκπροσωπώντας τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ), τόνισε τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο κλάδος τροφίμων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τροφίμων, ως ευκαιρίες, με κύρια τη δημιουργία υπεραξίας στα προϊόντα τροφίμων, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες καταναλωτικές τάσεις και στην ανάγκη για προϊόντα ασφαλή με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Γ. Λαδόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι η πρωτογενής παραγωγή και η μεταποίηση αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας και η συνεργασία τους με την ακαδημαϊκή κοινότητα και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητη. Από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Ζ. Μαμούρης αναφέρθηκε στην ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των Πανεπιστημίων, προκειμένου να συμβάλουν από κοινού στην ανάπτυξη του κλάδου τροφίμων στην περιοχή. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, κ. Σ. Γιαννακόπουλος εξήρε τη σημασία που έχει η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον δευτερογενή και η διασύνδεση των ακαδημαϊκών ερευνών με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, για την περαιτέρω ανάδειξη του κλάδου τροφίμων.

Ακολούθησαν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σχετικά με τις συνεργασίες της Βιομηχανίας Τροφίμων και της Ερευνητικής Κοινότητας αλλά και τις προτεραιότητες του κλάδου (στους τομείς της Διατροφής & Υγείας, Έρευνας & Καινοτομίας, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας). Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου PEFMED, η πιλοτική δοκιμή για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στη φέτα και η εμπειρία της ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ.

Η ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων του κλάδου τροφίμων αλλά και της ακαδημαϊκής κοινότητας στην εκδήλωση αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον και τη διάθεσή τους να ανταποκριθούν και να συμβάλουν στις προσπάθειες που αναλαμβάνει η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων, και στην περιφέρεια, με στόχο αφενός την αειφορία του κλάδου και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, με σεβασμό στον καταναλωτή και το περιβάλλον, και αφετέρου την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του παραγωγικού ιστού και των ερευνητικών φορέων της χώρας.

Λίγα λόγια για τον ΣΕΒΤ 

Ο ΣΕΒΤ,  Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων - Ποτών εκπροσωπεί το σύνολο της Ελληνικής  Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα την Ευρώπη και παγκοσμίως. Μέλη του συνδέσμου είναι οι κλαδικοί  σύνδεσμοι αλλά και ατομικά πολλές επιχειρήσεις του χώρου των τροφίμων.   

Ο κλάδος κατέχει τις τελευταίες δεκαετίες την πρώτη θέση στην ελληνική Βιομηχανία, με το 25% του συνόλου της Βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται πάνω από 1.200 επιχειρήσεις με περισσότερους από 360.000 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους. Ο κλάδος με ιστορία που ξεκινάει το 1782 είναι δυναμικός, ανταγωνιστικός και εξωστρεφής με έντονη επενδυτική και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, Ασία και Αμερική.