Την «EXALCO», την «INTERCOMM FOODS» και τη «LARIPLAST» επισκέφτηκε κλιμάκιο στελεχών της τράπεζας Πειραιώς που βρέθηκε στη Λάρισα. Δελτίο Τύπου της τράπεζας μας ενημερώνει σχετικά:

"Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων και της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους, με κριτήρια υπεύθυνης και βιώσιμης Τραπεζικής (ESG), προκειμένου να υποστηρίξουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια με στόχο την εξωστρέφεια , την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την διευκόλυνση του συναλλακτικού τους κυκλώματος, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε πριν από λίγες ημέρες στη Λάρισα κλιμάκιο στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς, στο οποίο συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Τραπεζικής Αντώνης Κατραούρας, ο επικεφαλής των Επιχειρηματικών Κέντρων στη Β. Ελλάδα Ανδρέας Δημητριάδης, ο διευθυντής Επιχειρηματικού Κέντρου Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας Δημήτρης Ντίνας, καθώς και ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς Factoring Κωνσταντίνος Χριστοδούλου.   

Ειδικότερα, σε επισκέψεις στη βιομηχανία αλουμινίου «EXALCO», στη βιομηχανία τροφίμων «INTERCOMM FOODS» και στη βιομηχανία πλαστικών «LARIPLAST» τα στελέχη του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς συζήτησαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αναδύονται στη νέα φάση στην οποία εισέρχεται η ελληνική οικονομία με την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, που αναμένεται να αποτελέσει βασικό μοχλό για τον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού και παραγωγικού μοντέλου της χώρας.  Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται από την πλευρά των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση πρακτικών που προάγουν την αειφορία και συνδέονται με τη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία τους που αποτελεί, πλέον, παράγοντα του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Επίσης, σημαντικές είναι οι δυνατότητες που παρέχουν τα ειδικά προγράμματα  χρηματοδότησης της εξαγωγικής δραστηριότητας που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς στις επιχειρήσεις, που περιλαμβάνουν προχρηματοδότηση για την αγορά πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με τις μεθόδους εξαγωγικού factoring με παράλληλη δυνατότητα ασφάλισης των απαιτήσεών τους."