Τη δηµιουργία ενός από τους µεγαλύτερους κόµβους logistics, µεγέθους της τάξεως των 120.000 τ.µ. στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα στη Θεσσαλονίκη, δροµολογεί η Dimand Real Estate. Σύµφωνα µε δημοσίευμα της Καθημερινής, πριν από µερικές ηµέρες η εισηγµένη πλειοδότησε για την αγορά του ακινήτου της πρώην Βαλκάν Εξπορτ του οµίλου της Μηχανικής, σε διαδικασία πλειστηριασµού, µε επισπεύδουσα την Cepal. Πρόκειται για µια έκταση επιφάνειας 355,6 στρεµµάτων, την οποία η Dimand σχεδιάζει να µετατρέψει σε κόµβο logistics. Το τίµηµα για την απόκτηση του ακινήτου ανήλθε σε 6 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω κίνηση σηµατοδοτεί και µια γενικότερη στροφή της Dimand στη στρατηγική ανάπτυξη υποδοµών logistics υψηλής προστιθέµενης αξίας σε περιαστικές περιοχές τόσο της Αττικής όσο και της Βόρειας Ελλάδας συνολικά. Στόχος της εταιρείας θα είναι η δηµιουργία υποδοµών, όπως αποθήκες-ψυγεία, κέντρα επεξεργασίας µεγάλου όγκου δεδοµένων (data centers), ή κέντρα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που θα συνδυάζονται µε logistics. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαµήνου, ένα σηµαντικό ποσοστό νέων επενδύσεων αγοράς οικοπέδων και εκτάσεων προς ανάπτυξη αφορούσε τέτοιου είδους ακίνητα.

Ειδικότερα, η εταιρεία απέκτησε τον προηγούµενο Μάιο δύο εκτάσεις 69 και 4 στρεµµάτων αντίστοιχα στα Μέγαρα της Αττικής, αντί ποσού 2,8 εκατ. ευρώ, που προορίζονται για ανάπτυξη logistics. Ανάλογες χρήσεις αναµένονται και στην έκταση που θα αναπτύξει η εταιρεία σε συνεργασία µε την Premia Properties ΑΕΕΑΠ στην Παιανία, όπου είναι εφικτή η κατασκευή έως 33.523 τ.µ. Παράλληλα, η εταιρεία απέκτησε τις εγκαταστάσεις της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας στη ∆ράµα (Ν. Σεβαστεία) και στην Καβάλα (Ν. Ηρακλείτσα), έχοντας ανάλογο προσανατολισµό. Πρόκειται για τέσσερα ακίνητα στη ∆ράµα, επιφάνειας 632, 66, 56 και 178 στρεµµάτων αντίστοιχα, που αποκτήθηκαν αντί ποσού 5,1 εκατ. ευρώ και ενός ακόµα επιφάνειας 70 στρεµµάτων στην Καβάλα, που αποκτήθηκε αντί ποσού 600.000 ευρώ.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr