Στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Ελληνικών Ταχυδρομείων προχωράει η διοίκηση της εταιρείας που ανήκει στο υπερταμείο. Για τον σκοπό αυτό, κατά τους επόμενους μήνες αναμένεται να παύσει η λειτουργία ορισμένων από τα 1.150 καταστήματα ΕΛΤΑ. Το προσωπικό των καταστημάτων που κλείνουν επειδή εμφανίζουν περιορισμένες επιδόσεις αναμένεται να μεταφερθεί στα πλησιέστερα καταστήματα με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα ΕΛΤΑ δίνουν έμφαση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό τους και το «πρασίνισμα» του μεταφορικού στόλου τους.

Ο βασικός σχεδιασμός για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ αφορά και στις στις 4 διαστάσεις της επιχείρησης, το λεγόμενο «4Δ»: Διαλογή, διαβιβάσεις, δίκτυο και διανομή. Συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση του βασικού κέντρου διαλογής στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Κρυονερίου και την δημιουργία ενός δεύτερου με αντίστοιχες προδιαγραφές στην Θεσσαλονίκη όπου θα είναι εφικτή η διαλογή μεγαλύτερου αριθμού δεμάτων, ενώ ο ευρύτερος μετασχηματισμός του ομίλου θα επιφέρει αλλαγές και στην λειτουργία των 1.150 καταστημάτων με πιθανή συγχώνευσή τους σε ένα ποσοστό της τάξης του 10%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι με την προβλεπόμενη ανανέωση του «ηλικίας» 15 ετών στόλου των 3.000 ιδιόκτητων οχημάτων, φορτηγών και αυτοκινήτων (1.000 περίπου από τις δυο πρώτες κατηγορίες), αλλά και δικύκλων του αναμένεται να προκύψει με την χρήση leasing με τετραετείς συμβάσεις μείωση στα κόστη από τον τομέα αυτόν στο 1/3 των σημερινών.

Στον κλάδο των ταχυμεταφορών ο όμιλος διατηρεί μερίδιο 15% με την αντίστοιχη θυγατρική ΕΛΤΑ Courier (3η στην εγχώρια αγορά), στις ταχυδρομικές υπηρεσίες (επιστολές) ηγετική θέση και την δραστηριότητα των φυσικών καταστημάτων συμπληρώνει το κομμάτι των οικονομικών συναλλαγών που παρέχονται ως υπηρεσία στους καταναλωτές.

Z.H thessaliaeconomy.gr