Αρκετά χρόνια θα χρειαστεί να περάσουν έως ότου ξεκινήσει η κατασκευή της νέας γενιάς σιδηροδρομικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ, που ενέκρινε η ΕΡΓΟΣΕ μεσούσης της εβδομάδας. Μεταξύ αυτών είναι και η επέκταση του σιδηρόδρομου της Θεσσαλίας προς την Ήπειρο και την Κοζάνη.

Άλλωστε, ερώτημα παραμένει και η χρηματοδότησή των έργων, καθώς δεν έχουν ακόμα εξασφαλιστεί πόροι από την Ε.Ε., είτε από το Ταμείο Ανάκαμψης είτε από κάποιο άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Πρόκειται για συμβάσεις που θα υλοποιηθούν ως δημόσια έργα και ως εκ τούτου απαιτείται η ένταξή τους σε κάποιο μηχανισμό χρηματοδότησης από την Ε.Ε., ενώ πιθανή είναι και η συμβολή του Δημοσίου μέσω του Πρoγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων).

Χρόνος υπάρχει πάντως, δεδομένου ότι μόλις ξεκινά η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενώ όταν προκριθούν οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι θα ακολουθήσει η μακρόχρονη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, από την οποία θα προκύψουν οι τελικές προδιαγραφές και το κόστος των έργων.

Στη συνέχεια θα υποβληθούν οι δεσμευτικές οικονομικές προσφορές. Ανάλογες διαδικασίες έχουν απαιτήσει περίπου πέντε χρόνια έως ότου τελεσφορήσουν.

Από τα έργα που ξεχωρίζουν πέρα από εκείνα που ενδιαφέρουν τη Θεσσαλία, είναι η κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τους Τοξότες στον Εβρο, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 1,68 δισ. ευρώ.

Z.H. thessaliaeconomy.gr