Μείωση 5.000 εργαζομένων σχεδιάζεται στις ελληνικές τράπεζες εντός 4-6 μηνών, μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου αλλά όχι όπως του παρελθόντος αλλά και απολύσεις ή συνδυασμούς προγραμμάτων. 

Οι διοικήσεις των τραπεζών μελετούν με πολύ μεγάλη προσοχή τα σχέδια τους για το πώς θα μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη.  

Μεγάλη ελληνική τράπεζα μελετάει για το πώς θα μειώσει το προσωπικό της με στόχο να περιορίσει τους εργαζόμενους ειδικά στο δίκτυο κατά 2.000 άτομα.

Η διοίκηση της Πειραιώς μάλιστα πρόσφατα είχε με άλλα στελέχη της διοίκησης συνάντηση για το θέμα αυτό. 

Έμπειρος τραπεζίτης εκτιμάει ότι με βάση την απόδοση των κεφαλαίων και επιδόσεων των τραπεζών θα πρέπει να μειωθεί το προσωπικό στο ελληνικό banking κατά 5.000 άτομα.

Στην Πειραιώς 2000 άτομα 

Στην Eurobank 1000 με 1200 άτομα 

Στην Alpha bank 500 άτομα 

Στην Εθνική 1000 με 1200 άτομα. 

Με βάση την ίδια πηγή εντός των επόμενων 4 με 6 μηνών θα αποκαλυφθούν τα σχέδια των τραπεζών με στόχο οι εργαζόμενοι στις τράπεζες να μειωθούν συνολικά 5.000 άτομα ή 37.000 εργαζόμενοι.

Τα σχέδια από την στιγμή που θα αποκαλυφθούν θα υλοποιηθούν σε διάστημα επίσης 4 έως 6 μηνών. 

Υπενθυμίζεται ότι πριν 7-8 χρόνια στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα εργάζονταν περίπου 65.000 εργαζόμενοι και θα μειωθούν στους 37.000.

www.bankingnews.gr