Τη δική της έξοδο στις αγορές, εν προκειμένω στους νυν ή σε νέους μεριδιούχους, σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, η συνεταιριστική τράπεζα Θεσσαλίας με σκοπό την άντληση φρέσκου χρήματος για τις ανάγκες της τράπεζας.

Κατά τα φαινόμενα το νέο τραπεζικό προϊόν θα έχει τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης πετυχημένης έκδοσης, ύψους 3 εκ. ευρώ (μειωμένης εξασφάλισης), η οποία είχε ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2016.

Τότε η ονομαστική αξία κάθε ομολογίας ήταν 20.000 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελούσε και την ελάχιστη συμμετοχή. Η διάρκεια των ομολόγων ήταν πενταετής και η περίοδος εκτοκισμού εξάμηνη. 

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε, φθάνοντας τα 4.120.000 ευρώ, καθώς το επιτόκιο ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό και συγκεκριμένα ανήλθε στο 7% μικτό, σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

Παραμένει άγνωστο ποιο θα είναι το ύψος του νέου ομολόγου και αν θα είναι μετατρέψιμο ή όχι. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η έκδοσή του απαιτεί την έγκριση της γενικής συνέλευσης της Τράπεζας όπως είχε γίνει και με το προηγούμενο.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr