Συγκροτήθηκε σε σώμα, υπό την προεδρία του νέου Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Σπυρίδωνα – Κλεάρχου Πατέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ (ΟΣΕ).

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής: • Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, Σπυρίδων – Κλέαρχος Πατέρας • Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος, Αθανάσιος Κοτταράς • Μέλος του ΔΣ, Κωνσταντίνος Καραπαναγιώτης • Μέλος του ΔΣ,Γεράσιμος Κατσιγιάννης • Μέλος ΔΣ, Δημήτριος Γιαννουλάκης • Μέλος ΔΣ, Κωνσταντίνος Ταγγίρης • Μέλος ΔΣ, Αθανάσιος Λεβέντης

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ολοκληρώνεται στις 24 Οκτωβρίου του 2024.

thessaliaeconomy.gr