Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πράσινη αλλαγή στον αναπτυξιακό νόμο και την εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης με βασικό γνώμονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των προτάσεων. Οπως τόνισε μιλωντας στα ΝΕΑ ο θεσσαλός υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, στόχος της κυβέρνησης είναι το εν λόγω σύστημα να παρουσιαστεί και να εκκινήσει το αργότερο μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

Σε ό,τι αφορά τις λεπτομέρειες του νέου εγχειρήματος, επενδύσεις που πετυχαίνουν μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των εκπομπών άνθρακα και εντάσσονται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας θα λαμβάνουν την αντίστοιχη μοριοδότηση στις αιτήσεις και το αντίστοιχο σύστημα, με αποτέλεσμα να απολαμβάνουν μια προτεραιοποίηση.

Πρόσφατα, μιλώντας στο FORUM του «ΟΤ», ο υπουργός Ανάπτυξης είχε δηλώσει πως το 2024 διαφοροποιείται πλέον ο πυρήνας των βελτιώσεων στα υφιστάμενα καθεστώτα αναπτυξιακών νόμων, επισημαίνοντας πως αυτή τη στιγμή η αξιολόγηση των προτάσεων συμβαίνει με έναν συγκριτικό τρόπο και ιεραρχούνται οι προτάσεις ανάλογα. Διότι σύμφωνα με τον Κώστα Σκρέκα δεν υπάρχουν χρήματα να καλυφθούν όλες οι προτάσεις, όλα τα έργα τα οποία κατατίθενται.

Στόχος του υπουργείου Ανάπτυξης είναι εντός του 2024 να αρχίσουν οι αιτήσεις στη βιομηχανία και στον κλάδο της μεταποίησης, που αποτελεί και κλάδο προτεραιότητας για την κυβέρνηση. «Πρόκειται για απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια, δεν υπάρχει καμία υποκειμενικότητα, οπότε με το κλείσιμο της πλατφόρμας αιτήσεων θα έχουμε τον προσωρινό πίνακα και μετά τις ενστάσεις, τα τελικά αποτελέσματα. Ετσι, με την αντικειμενοποίηση των κριτηρίων θα έχουμε και επιτάχυνση των διαδικασιών. Ομοίως θα μοριοδοτείται και η εξωστρέφεια ώστε να προτεραιοποιήσουμε τις επιχειρήσεις που θα είναι και εξαγωγικές» ανέφερε ο Κ. Σκρέκας.

Ουσιαστικά, μέσα από αυτή τη διαδικασία της πλήρους αντικειμενικοποίησης των κριτηρίων, με το που θα ολοκληρώνεται η κατάσταση, η υποδοχή δηλαδή των αιτήσεων με το κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα δημιουργείται την επόμενη στιγμή ο προσωρινός πίνακας και στη συνέχεια – μετά τις ενστάσεις – και ο οριστικός. Ετσι, θα υπάρχει και μια μεγάλη επιτάχυνση στον χρόνο σε ό,τι αφορά την οριστική ανακοίνωση των επενδύσεων που θα είναι επιλέξιμες.

Επενδυτικοί στόχοι

Αξίζει να σημειωθεί πως η κυβέρνηση έχει θέσει μια σειρά από στόχους στις επενδύσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο, από την ενέργεια και τη γεωργία έως τον τουρισμό και τη ναυτιλία. Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ιδιαίτερα η ανάγκη προσαρμογής των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις της κλιματικής αλλαγής, προτάσσοντας δράσεις και επενδύσεις για την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση και την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής τους ευθύνης.

Την ίδια ώρα στο προσκήνιο βρίσκεται και η μεταποίηση, με τις ανάγκες χρηματοδότησης να παραμένουν μεγάλες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούν τόσο η πράσινη μετάβαση όσο και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα μέχρι το 2030 προβλέπει επενδύσεις που παραπέμπουν σε ένα επιπλέον ετήσιο ΑΕΠ, ύψους 192 δισ. ευρώ, το οποίο μπορεί να προσδώσει μεγάλη δυναμική στην ελληνική οικονομία, με τη μερίδα του λέοντος να αφορά τις μεταφορές, τον οικιακό και κτιριακό τομέα και τις πράσινες επενδύσεις κάθε μορφής ηλεκτροπαραγωγής και ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (βασισμένο σε ρεπορτάζ των Νέων)