“Ορεινή ιχθυοκαλλιέργεια Καστανιάς” ονομάζεται η νέα μονάδα παραγωγής πέστροφας στην περιοχή της Καστανιάς, στην ορεινή Καλαμπάκα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία την 1η Αυγούστου.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεξαμενές ικανές να δέχονται 400 κυβικά μέτρα νερού την ώρα από το ποτάμι του χωριού, ποσότητα που εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης των ψαριών.

Η επένδυση ανήκει στον μηχανικό και παράγοντα της τοπικής αυτοδιοίκησης Κώστα Τόλη.

Λ.Ε.