Τέλος βάζει η Repsol στην παρουσία της στην ελληνική αγορά υδρογονανθράκων. Ο ισπανικός πετρελαϊκός κολοσσός είχε αποχωρήσει τον Ιανουάριο από το χερσαίο μπλοκ της Αιτωλοακαρνανίας, ενώ ακολούθησε τον Μάρτιο, η αποεπένδυση από το χερσαίο μπλοκ των Ιωαννίνων.

Στο μπλοκ του Ιονίου, συνολικής έκτασης 6,671.13 τετρ. χλμ, η Repsol διατηρούσε ποσοστό 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια. Η σύμβαση είχε υπογραφτεί το 2019 και προέβλεπε ότι, μέσα σε διάστημα 3 ετών θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί επενδύσεις ύψους €4,2 εκατ., που θα αφορούσαν στην επεξεργασία σεισμικών δεδομένων και άλλες γεωφυσικές έρευνες. Η υποχρέωση για τη διενέργεια γεώτρησης προβλέπεται μετά το έβδομο έτος της παραχώρησης, με το ποσοστό της ισπανικής εταιρείας να φέρεται να περνά στα ΕΛΠΕ.

Η Repsol και πολλές πολυεθνικές αποχωρούν από κοιτάσματα που απαιτούν μεγάλες επενδύσεις, προκειμένου να βρεθούν απολήψιμοι υδρογονάνθρακες. Επίσης, παρατηρείται διεθνώς η τάση, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους υδρογονάνθρακες, να προτιμούν επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια και σε κοιτάσματα που έχουν ήδη, αναπτύξει, ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις πως υπάρχουν πετρέλαια ή φυσικό αέριο.

Στο μπλοκ του Ιουνίου απαιτούνταν μεγάλες επενδύσεις, σε μια περίοδο που η ισπανική εταιρεία διεθνώς, στρέφεται σε πιο πράσινες λύσεις, εξυγιαίνει το χαρτοφυλάκιό της και καταρτίζει επενδυτικά σχέδια στην πράσινη ενέργεια. Ένας ακόμη λόγος της αποεπένδυσης είναι το γεγονός πως, οι τιμές πετρελαίου έχουν υποχωρήσει σημαντικά, ενώ κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης, οι εταιρείες πετρελαίου δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα στις πωλήσεις τους. 

BnB