Κατατέθηκαν  οι υποψηφιότητες για τις αρχαιρεσίες του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας. Στις εκλογές, που θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 29/5 και την Τρίτη 30/5 (τελικές ημερομηνίες) θα συμμετάσχουν δύο συνδυασμοί.

Αναλυτικά οι οι υποψήφιοι είναι οι εξής:

Συνδυασμός «ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Αστάρα Αποστολία

Βακάλης Γεώργιος

Γενιτσεφτσής Χρήστος

Γκουντέλος Κωνσταντίνος

Γούναρης Παναγιώτης

Ευαγγέλου Ζωή

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Καρατέγος Δημήτριος

Λαμπράκης Αναστάσιος

Λιάγκουρα Ελένη

Μαργαρίτης Αθανάσιος

Μπουρνάκα Σπυριδούλα

Παπακωνσταντίνου Χρήστος

Παπανικολάου Εμμανουήλ

Σίνης Ιωάννης

Σφόρτσος Τηλέμαχος

Τσικνής Αθανάσιος

Φιλιππίδου Ελένη

Φιλιππόπουλος Χρήστος

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Βαλιώτης Κωνσταντίνος

Καραγεώργου Σταυρούλα

Ναζάρης Δημήτριος

Σιδέρης Γεώργιος

Φιλίππου Παναγιώτης

Υποψήφιοι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας:

Τσιαπλές Γεώργιος

Αστάρα Αποστολία

Βακάλης Γεώργιος

Βαλιώτης Κωνσταντίνος

Γενιτσεφτσής Χρήστος

Γκουντέλος Κωνσταντίνος

Γούναρης Παναγιώτης

Ευαγγέλου Ζωή

Ευσταθίου Κωνσταντίνος

Καρατέγος Δημήτριος

Λαμπράκης Αναστάσιος

Λιάγκουρα Ελένη

Μαργαρίτης Αθανάσιος

Μπουρνάκα Σπυριδούλα

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Παπακωνσταντίνου Χρήστος

Παπανικολάου Εμμανουήλ

Σίνης Ιωάννης

Σφόρτσος Τηλέμαχος

Τσικνής Αθανάσιος

Φιλιππίδου Ελένη

Φιλιππόπουλος Χρήστος

Φιλίππου Παναγιώτης

Συνδυασμός «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΩΝ»

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο:

Βαβλέκης Σωτήριος

Βουλαλά Ελένη

Βράκας Αθανάσιος

Γίτσης Αιμιλιανός

Γκαρέλιας Νικόλαος

Γκόυθας Αναστάσιος

Γκρίμπας Βασίλειος

Καζαντζίδης Περικλής

Καραβίδας Γεώργιος

Κρίκης Πέτρος

Μαυρογιάννης Άγγελος

Μπαρλαγιάννης Γεώργιος

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος

Σπάθας Παναγιώτης

Σταμουλάκης Βασίλειος

Τριγάζης Αγησίλαος

Τσούτσας Σπυρίδων

Υποψήφιοι για την Ελεγκτική Επιτροπή:

Λούγγου Μαρία

Μπιζαϊντέ Κωνσταντίνα

Υποψήφιοι αντιπρόσωποι για την Ομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας:

Βαβλέκης Σωτήριος

Βουλαλά Ελένη

Βράκας Αθανάσιος

Γίτσης Αιμιλιανός

Γκαρέλιας Νικόλαος

Γκόυθας Αναστάσιος

Γκρίμπας Βασίλειος

Καζαντζίδης Περικλής

Καραβίδας Γεώργιος

Κρίκης Πέτρος

Μαυρογιάννης Άγγελος

Μπαρλαγιάννης Γεώργιος

Σακελλαρίου Κωνσταντίνος

Σπάθας Παναγιώτης

Σταμουλάκης Βασίλειος

Τριγάζης Αγησίλαος

Τσούτσας Σπυρίδων