Ρεκόρ κατέγραψαν το 2022 οι επενδύσεις στην Ελλάδα σε επαγγελµατικά ακίνητα, δηλαδή ξενοδοχεία, καταστήµατα, γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους. Σύµφωνα µε στοιχεία της συµβουλευτικής εταιρείας ακινήτων Cushman & Wakefield Proprius µε επικεφαλής τη Νίκη Σύµπουρα, πέρυσι τα ελληνικά και ξένα κεφάλαια που επενδύθηκαν στη συγκεκριµένη κατηγορία ιδιοκτησιών ήταν κατά 40% υψηλότερα, σε σχέση µε το 2021, έχοντας διαµορφωθεί σε 1,65 δισ. ευρώ.

Ποιες υποκατηγορίες ακινήτων προσείλκυσαν τον µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών; Τα ξενοδοχεία εµφάνισαν 36 συναλλαγές αξίας 620 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν οι γραφειακοί χώροι µε 46 deals αξίας 410 εκατ. ευρώ. Η αγορά καταστηµάτων και εµπορικών κέντρων συγκεντρώνει 32 συναλλαγές 327 εκατ. ευρώ, µέγεθος που είναι αυξηµένο κατά 200% έναντι του 2021. Ο τοµέας των αποθηκευτικών χώρων (logistics) και των βιοµηχανικών ακινήτων προσείλκυσε επενδύσεις της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου ίσης αξίας ποσό επενδύθηκε και σε αγορές γης µε σκοπό την ανάπτυξη χώρων logistics.

Οι ελληνικές επενδυτικές εταιρείες ακινήτων (AΕΑΑΠ) επένδυσαν σηµαντικά κεφάλαια ύψους 400 εκατ. ευρώ ως επί το πλείστον στους τοµείς της φιλοξενίας, σε προνοµιακά γραφεία και σε εξαγορές γης µε στόχο την ανάπτυξη. Επίσης, κεφάλαια 380 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν αµιγώς σε ξένες επενδύσεις, οι οποίες όµως βρίσκονται σε επίπεδα χαµηλότερα από τα αναµενόµενα, όπως αναφέρει η Cushman & Wakefield Proprius.

Σύµφωνα µε την κ. Σύµπουρα, οι τάσεις που αναµένονται για τη φετινή χρονιά σχετίζονται µε τις επερχόµενες εθνικές εκλογές και το ενδεχόµενο εκδήλωσης παρατεταµένης πολιτικής αστάθειας. Πάντως, µέσα στη φετινή χρονιά, αναµένεται να ενισχυθεί η απορρόφηση γραφειακών χώρων, η οποία πέρυσι ανήλθε σε περισσότερα από 100.000 τ.µ., έχοντας αυξηθεί κατά 25% συγκριτικά µε το 2021. Τα βλέµµατα, κατά την C&W Proprius, είναι στραµµένα και στο ποσοστό των χρηστών που είναι διατεθειµένοι να προχωρήσουν σε µίσθωση γραφείων, τα οποία θα παραδοθούν σε µεταγενέστερο χρονικό διάστηµα και θα συνοδεύονται µε κλειστή περίοδο µίσθωσης (prelet).

Επίσης, µένει να φανεί κατά πόσο φέτος οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων θα βρεθούν αντιµέτωπες µε αυξηµένο κόστος κατασκευής και έλλειψη εργατικού δυναµικού που οδηγεί σε αύξηση των παρεχόµενων απολαβών. Ορισµένα ακόµη χαρακτηριστικά που εκτιµάται ότι θα κυριαρχήσουν φέτος στην ελληνική αγορά µη οικιστικών ακινήτων σχετίζονται µε τις «πράσινες» και βιώσιµες προδιαγραφές των νέων έργων και την περαιτέρω στροφή σε επενδύσεις σε ακίνητα µε υψηλότερες αποδόσεις, όπως είναι τα εξυπηρετούµενα διαµερίσµατα και η φοιτητική στέγη. Τα τουριστικά ακίνητα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος λόγω των αναµενόµενων καλών επιδόσεων του τουρισµού τη φετινή χρονιά.

Σηµειώνεται ότι στα στοιχεία της C&W Proprius δεν ανήκουν η απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στον όµιλο Sani/ikos από το διεθνές επενδυτικό ταµείο της Σιγκαπούρης GIC, συναλλαγή για την οποία το ελληνικών συµφερόντων ξενοδοχειακό σχήµα αποτιµήθηκε σε 2,3 δισ. ευρώ. Ακόµη, δεν περιλαµβάνουν τη συµφωνία για την αγορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων Skyline από την κοινοπραξία Dimand - Premia Properties.

Καθημερινή