Στη σύσταση νέας ανεξάρτητης αρχής που θα εποπτεύει τον ΕΦΚΑ, το νέο επικουρικό ταμείο το οποίο θα δημιουργηθεί για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από το 2022 αλλά και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τη Καθημερινή.

Στόχος του νέου φορέα θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η διασφάλιση της προστασίας των μελών και των δικαιούχων των ασφαλιστικών ταμείων και κατά κύριο λόγο του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού, αλλά και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πάνο Τσακλόγλου, η σύσταση της νέας αρχής θα ενταχθεί στην προωθούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Με τη δημιουργία του νέου φορέα

ο ασφαλισμένος θα έχει πλήρη ενημέρωση για την πορεία και τα πεπραγμένα των επενδύσεων του Ταμείου του σε καθημερινή βάση. Η διάρθρωση των επενδύσεων και η πορεία των αποδόσεων θα είναι γνωστές σε όλους τους ασφαλισμένους. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η αξιολόγηση και η λογοδοσία θα είναι σε καθημερινή βάση.

Στη δημιουργία μιας νέας ενιαίας ανεξάρτητης αρχής που θα εποπτεύει διεξοδικά όλα τα Ταμεία του 1ου και του 2ου πυλώνα, ήτοι τον ΕΦΚΑ, το νέο επικουρικό ταμείο που θα δημιουργηθεί για όσους ασφαλιστούν για πρώτη φορά από το 2022 αλλά και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, προσανατολίζεται το υπουργείο Εργασίας. Ενόψει της νέας ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ο αρμόδιος υφυπουργός Πάνος Τσακλόγλου εξετάζει τη δημιουργία του νέου αυτού εποπτικού οργάνου, στα πρότυπα αυτού που ισχύει σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Στόχος του νέου φορέα θα είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η διασφάλιση της προστασίας των μελών και των δικαιούχων των ασφαλιστικών ταμείων και κατά κύριο λόγο του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού, αλλά και των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης.

thessaliaeconomy.gr