Μια εκδήλωση ουσίας στα Τρίκαλα, τη σύγχρονη πόλη των καινοτομιών, διοργανώνεται την ημέρα έναρξης του 8ου Μύλου των Ξωτικών αύριο Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018. Πρόκειται για εκδήλωση – σεμινάριο από την Google για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των θεσσαλικών επιχειρήσεων και ειδικά όσων ασχολούνται με τον τουρισμό, οπότε και θα ανακοινωθεί η συνεργασία της Google Hellas με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την επέκταση της τουριστικής περιόδου.

O Δήμος Τρικκαίων και το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνδιοργανώνουν την εκδήλωση, με σκοπό την προώθηση του ψηφιακού προσανατολισμού και την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, μέλος της οποίας είναι ο Δήμος Τρικκαίων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Την Εθνική Συμμαχία συντονίζει το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ το Τμήμα Καινοτομίας έχει την ευθύνη του επιχειρησιακού συντονισμού της.

Η Συμμαχία

Η  Ελληνική Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση αποτελεί την 21η αναγνωρισμένη Συμμαχία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αυτή συμμετέχουν εκπρόσωποι φορέων από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν διακριθεί για τον ρόλο τους στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της χώρας μας. Ο συντονισμός  της Εθνικής Συμμαχίας γίνεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η υποστήριξη αυτής από το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών.

Η Google

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Google Ελλάδας, μέλος της Εθνικής Συμμαχίας, θα ανακοινώσει το επιτυχημένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρόγραμμα «Ψηφιακές δεξιότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού», το οποίο απευθύνεται στις επιχειρήσεις της Περιφέρειας που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους του τουρισμού. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και υλοποιείται μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Grow Greek Tourism Online και με σεμινάρια διαφόρων τύπων (ενδεικτικά αναφέρονται: one-to-many, one-to-one) καθώς ειδικοί σύμβουλοι (advisors) της Google θα εγκατασταθούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τους επόμενους μήνες, για τις ανάγκες του προγράμματος.

Δωρεάν σεμινάριο

Επιπλέον, μετά τη λήξη της εκδήλωσης, επίσης στον Μύλο Ματσόπουλου, το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών θα παρουσιάσει σε σεμινάριο, με κοινό-στόχο όλες τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας, το πιλοτικό πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις ψηφιακές δεξιότητες «Ψηφιακή Ευκαιρία». Η «Ψηφιακή Ευκαιρία» δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν απόφοιτους από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ειδικές ψηφιακές δεξιότητες και να τους επιλέξουν για πρακτική άσκηση για ένα διάστημα από 2 έως 12 μήνες.  

Συμμετοχή για την εκδήλωση και το σεμινάριο υποβάλλονται ηλεκτρονικά στα emails: dds@trikalacity.gr (Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Τρικκαίων) και  v.karagiannakou@ydmed.gov.gr (Τμήμα Καινοτομίας Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης).

Επιδότηση από την ΕΕ

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευκαιρία» επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διασφαλίζει την πρόσβαση σε μια δεξαμενή ασκούμενων από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υψηλά προσόντα και σχεδόν μηδενικό κόστος. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, πέρα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, θα παρουσιαστεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Τμήματος Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών, η οποία δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευκαιρία».  Η εκδήλωση αρχίζει στις 12 το μεσημέρι.

Δείτε το πρόγραμμα κατεβάζοντας το pdf:

Download