Η αλυσίδα με τον μεγαλύτερο μέσο όρο προθεσμίας εξόφλησης των προμηθευτών σε ημέρες είναι οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης με 207 ημέρες, ενώ και στην πρότερη εταιρική της μορφή ως Σλαβενίτης Α.Ε. διατηρούσε επίσης τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών κατά μέσο όρο με 116. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην ενδιάμεση έκθεση της κλαδικής έρευνας στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών.

Όπως επισημαίνει η Επιτροπή ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών τόσο του κλάδου όσο και των 12 μεγαλύτερων επιχειρήσεων παρουσιάζει αύξηση καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας 2014-2018 (Πίνακας 1). Ειδικότερα ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών για τον κλάδο αυξήθηκε κατά 26 μέρες, δηλαδή κατά περίπου 30%. Στην αύξηση των ημερών εξόφλησης προμηθευτών συμμετέχουν και οι μεγάλες αλυσίδες, αλλά με μικρότερο ποσοστό αύξησης δηλαδή μικρότερο αριθμό ημερών ήτοι κατά 18 ημέρες (15% αύξηση). 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, παρά τη μεγαλύτερη αύξηση των ημερών πληρωμής του κλάδου σε σχέση με της μεγαλύτερες αλυσίδες, ο μέσος όρος προθεσμίας εξόφλησης προμηθευτών για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις συνεχίζει να είναι σημαντικά μεγαλύτερος, κατά 22 ημέρες, από αυτόν του κλάδου. 

Ρευστότητα: Στην πρώτη θέση ο Γαλαξίας

Αναφορικά με τις 12 μεγαλύτερες επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ που παρουσιάζουν την υψηλότερη γενική ρευστότητα, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πέντε Α.Ε. και ακολουθεί η ΜΑΡΤ. Στις δύο τελευταίες θέσεις του σχετικού πίνακα βρίσκονται η ΑΒ Βασιλόπουλος και οι Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης. 

Επίσης, όπως προκύπτει και από τον πίνακα 2, ο μέσος όρος της γενικής ρευστότητας του κλάδου είναι υψηλότερος από την γενική ρευστότητα των δώδεκα μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου. Ακόμα και εκείνες εκ των δώδεκα μεγαλύτερων επιχειρήσεων με την μεγαλύτερη γενική ρευστότητα, όπως η ΠΕΝΤΕ, ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ και BAZAAR, υπολείπονται του μέσου όρου του κλάδου (ομάδα 92). 

Γιώργος Λαμπίρης Foodreporter