Ενώπιον του Α΄ Τριμελούς και του Α΄Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου θα εκδικαστούν στις 7 Νοεμβρίου οι προσφυγές που κατέθεσε ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου κατά του Δήμου Βόλου και των αποφάσεων που έλαβαν οι αντιδήμαρχοι για την επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού 7.037.057,74 ευρώ.

Πρόκειται για οφειλές που αφορούν στα έτη από το 2001 έως το 2014. Τα μη εισπραχθέντα τέλη αφορούν τέλη καθαριότητας και φωτισμού για κτίσματα και ασκεπείς χώρους των προβλητών του λιμένος Βόλου και συνολικά, μαζί με τα πρόστιμα, ανέρχονται στο παραπάνω ποσό.

Αναλυτικά το ποσό αφορά τέλη καθαριότητας και φωτισμού 6.644.186,96 ευρώ για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2001 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, ποσό 42.042,3 ευρώ για τα τέλη του 2006 και ποσό 40.764,3 ευρώ για το έτος 2005. Ακόμη, στον ΟΛΒ έχουν επιβληθεί τέλη για τα έτη 2008 έως και 2012 συνολικού ποσού 266.619,46 ευρώ, αλλά και τέλη για το 2007 ποσού 43.462,72 ευρώ.

Με απόφασή του στις 21 Οκτωβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό δύο δικηγόρων για να τον εκπροσωπήσουν στο Τριμελές και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου. Οι δικηγόροι που ορίστηκαν θα καταθέσουν υπόμνημα αλλά και θα προσκομίσουν όλα τα αποδεικτικά μέσα και διαδικαστικά έγγραφα.

Θεσσαλία