Στα Τρίκαλα, την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Διοικητικό του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος.

Η συνεδρίαση γίνεται στα Τρίκαλα ύστερα από πρωτοβουλία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας η οποία άλλωστε εκπροσωπείται και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΒΘΚΕ.

Με την ευκαιρία του συμβουλίου στην έδρα της τράπεζας Θεσσαλίας, θα υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Συνδέσμου και της Τράπεζας.

Λ.Ε.