Το πρώτο καίριο βήµα προς την ένταξη σε διαδικασία εξυγίανσης, του άρθρου 106 του πτωχευτικού κώδικα, των καζίνο Κέρκυρας, Ρίου και Αλεξανδρούπολης ολοκληρώθηκε. Το ελληνικών συµφερόντων βρετανικό επενδυτικό κεφάλαιο Glafka Capital συµφώνησε µε την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων Intrum Hellas να εξαγοράσει, µε σηµαντικό discount, τα τραπεζικά δάνεια των εταιρειών διαχείρισής τους. Πρόκειται για εταιρείες συµφερόντων του οµίλου Πηλαδάκη, ιδιοκτήτη του AEL F.C. ARENA, οι τραπεζικές υποχρεώσεις των οποίων είναι ονοµαστικής αξίας της τάξης των 130 εκατ. ευρώ.

Πληροφορίες της αγοράς θέλουν το τίµηµα να κινείται σε οριακά διψήφια ποσοστά της ονοµαστικής αξίας. Από τα τρία καζίνο, αυτό του Ρίου είναι κλειστό περισσότερo από έξι µήνες και οι περίπου 240 εργαζόµενοί του παραµένουν απλήρωτοι. Παράλληλα, τα τρία καζίνο φέρονται να έχουν πρόσθετες οφειλές ύψους 40 εκατοµµυρίων προς τα ασφαλιστικά ταµεία, ενώ η οικονοµική τους κατάσταση έχει εγείρει και θέµα ανάκλησης των αδειών λειτουργίας τους από την Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων. Επιπλέον, 20 εκατοµµύρια απαιτήσεις έχουν προµηθευτές, άλλοι πιστωτές και εργαζόµενοι. Οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταµεία και το ∆ηµόσιο αναφέρεται και ως ο λόγος που προηγούµενες προσπάθειες ένταξής τους σε καθεστώς εξυγίανσης του πτωχευτικού πλαισίου απορρίφθηκαν

Το ελληνικών συµφερόντων fund αγόρασε τα δάνειά τους από την Intrum και δροµολογεί συµφωνία αναδιάρθρωσης. από τα αρµόδια δικαστήρια κατόπιν παρεµβάσεων των ασφαλιστικών οργανισµών και ∆ηµοσίου.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση η Glafka Capital φαίνεται να έχει έρθει σε επαφή τόσο µε την Επιτροπή Παιγνίων όσο και µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και των Ταµείων, προκειµένου να διασφαλίσει αφενός τη διατήρηση εν ενεργεία των αδειών και αφετέρου να παράσχει διαβεβαιώσεις εξόφλησης, του µεγαλύτερου τουλάχιστον µέρους, των οφειλών προς το ∆ηµόσιο στο πλαίσιο µακροπρόθεσµης ρύθµισης. Το αποτέλεσµα των σχετικών διαβουλεύσεων δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να προδικαστεί, ωστόσο κύκλοι των επενδυτών διατυπώνουν συγκρατηµένη αισιοδοξία πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης µπορεί να «περπατήσει».

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Ηλίας Γ. Μπέλλος kathimerini)