Στην εταιρεία ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., θυγατρική του ΙΑΣΩ, θα μεταβιβαστεί άμεσα το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Η μεταβίβαση θα γίνει με το ίδιο τίμημα και οι αμοιβαίες απαιτήσεις θα συμψηφιστούν. H συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί πριν την πώληση. 

Η είδηση έγινε γνωστή στο περιθώριο των δυο γενικών συνελεύσεων της μαιευτικής κλινικής ΙΑΣΩ, που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα αλλά τελικά αναβλήθηκαν για τις 9 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά την αναβολή, μετά από αίτημα ορισμένων μετόχων μειοψηφίας, διενεργήθηκε αναλυτική ενημέρωση των παριστάμενων μετόχων από πλευράς διοίκησης για τους όρους και τα οφέλη της συμφωνίας πώλησης του 97,2% του μετοχικού κεφαλαίου της ΙΑΣΩ General. Ως εκ τούτου στις 9 Φεβρουαρίου οι ίδιοι μέτοχοι θα κληθούν να εγκρίνουν τη συναλλαγή. 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η διοίκηση της ΙΑΣΩ κατά την ενημέρωση επισήμανε τα εξής σημεία: 

1) Η προσφορά αποτιμά την ΙΑΣΩ General στα 48 εκατομμύρια ευρώ. Αποτίμηση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από 20 φορές τα EBITDA του 2017, ενώ ξεπερνά τις 12 φορές τα εκτιμώμενα EBITDA του 2018, ενώ επισημάνθηκε πως πρόκειται για αποτίμηση που είναι σημαντικά υψηλότερα από πρόσφατα deals στον εγχώριο κλάδο και ανάμεσα στις υψηλότερες πανευρωπαϊκά. 

2) Η προσφορά αξιολογήθηκε σε συνεργασία με την Rothchild, στην οποία η διοίκηση του ομίλου είχε αναθέσει προηγουμένως την αποτίμηση των θυγατρικών εταιρειών. Ο σύμβουλος παρουσίασε συγκριτική αξιολόγηση της προαναφερθείσας πρότασης σχετικά με άλλες παρόμοιες συναλλαγές στον κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

3) Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν κατ' εξοχήν για μείωση του τραπεζικού δανεισμού. 

4) H πώληση θα επιφέρει μείωση των δαπανών του ομίλου σε τόκους, περιορισμό των αποσβέσεων και άλλων αναγκών και συνεπώς θα βελτιώσει κατά τρόπο μόνιμο την κερδοφορία της μητρική εταιρείας αλλά και του Ομίλου.

5) Συμφωνήθηκε ότι δεν θα θιγεί η θέση των εργαζομένων από την αλλαγή ελέγχου επί της εταιρείας ΙΑΣΩ General.

6) Επίσης το χρέος που οφείλει η ΙΑΣΩ General στην θυγατρική ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. από προμήθειες υλικών αξίας μεγαλύτερης από 3 εκατ. ευρώ θα εξοφληθεί όπως θα εξοφληθούν και όλες οι άλλες μικρότερες υποχρεώσεις που υπάρχουν μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και της ΙΑΣΩ General.

7) Οι επενδυτές προεξόφλησαν ήδη μέρος από τα οφέλη της συμφωνίας, σχεδόν διπλασιάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης μητρικής του ομίλου, με επανεμφάνιση μάλιστα στο μετοχολόγιό της ξένων επενδυτών.