Στις 10.500 ευρώ (από 2.000 ευρώ) αυξάνεται το πρόστιμο για την υποδηλωμένη εργασία, καθώς με διάταξη που αναμένεται να συμπεριληφθεί στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, θα προβλέπεται η εξίσωση του προστίμου για ανασφάλιστους και υποδηλωμένους εργαζομένους σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, με το υπό κατάρτιση σχέδιο νόμου θα δοθεί μεγάλη μάχη, όχι μόνο για την ανασφάλιστη αλλά και για την υποδηλωμένη εργασία, που είναι ο νέος μεγάλος πονοκέφαλος στις εργασιακές σχέσεις. Ετσι, θα αυξηθεί το πρόστιμο της υποδηλωμένης εργασίας στο ύψος της αδήλωτης, ήτοι στα 10.500 ευρώ.

Στο σχέδιο νόμου, που αναμένεται να δοθεί προς διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, ενώ σύμφωνα με την Καθημερινή η αύξηση του προστίμου θα συνδυαστεί με την εφαρμογή, οικειοθελή ή μη, της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αναλυτικά, θα προβλέπεται ότι οι εργοδότες των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας, κάνοντας χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, θα μπορούν να μην καταχωρίζουν τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους, στο σύστημα «Εργάνη».

Εφόσον, όμως, διαπιστώνεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή υπερωριακή απασχόληση, χωρίς αυτή να αποδεικνύεται από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, θα επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr