Το Επιμελητήριο Λάρισας συμμετέχει για πρώτη φορά σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα με σκοπό την ανάδειξη του μαλλιού σε προϊόν ανάδειξης τοπικής  κληρονομιάς.

Αναλυτικά από τον φορέα της Λάρισας επισημαίνονται τα εξής:

«Το έργο  «Wool as Outstanding Opportunity for Leverage-WOOL», αποτελεί ένα από τα είκοσι δύο έργα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020 και έχει ως στόχο τη διατήρηση του μαλλιού ως σημαντικού φυσικού πόρου, για την ενίσχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς των παραδοσιακών χειροποίητων προϊόντων, ενδυναμώνοντας παράλληλα  την περιφερειακή συνεργασία και τη μεταφορά τεχνογνωσίας με την προώθηση μιας κοινής ετικέτας προϊόντων.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: η αναγνώριση των πόρων και των δυνατοτήτων της παραγωγής μαλλιού στην περιοχή, η δημιουργία μιας περιφερειακής στρατηγικής για τη αξιοποίηση των προϊόντων με βάση το μαλλί, η ανάπτυξη συναφούς εναλλακτικού τουριστικού προϊόντος, η δημιουργία δικτύου ευρύτερης συνεργασίας στην περιοχή της περιοχής του Προγράμματος, και η προώθηση περιφερειακής ετικέτας προϊόντων με βάση το μαλλί.

Στο έργο WOOL, το οποίο θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020, θα συμμετέχουν έντεκα εταίροι από χώρες όπως Ιταλία, Κροατία, Σλοβενία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαυροβούνιο και από Ελλάδα συμμετέχει το Επιμελητήριο Λάρισας, έχει συνολική διάρκεια 2 έτη ενώ αντίστοιχα ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.498.175,20€.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Επιμελητηρίου Λάρισας που εγκρίνεται ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Διαφαίνεται η προσπάθεια της Διοίκησης για την συμμετοχή του Επιμελητηρίου σε Ευρωπαϊκές δράσεις τονώνοντας  και αναδεικνύοντας την τοπική επιχειρηματικότητα αλλά εξασφαλίζοντας και οικονομικούς πόρους για τον Φορέα».