Ένα ευρύτερο σχέδιο έχει εκπονηθεί σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές που θα οδηγήσει σε μείωση των προβληματικών δανείων με παράλληλη μείωση του προσωπικού στις τράπεζες. 

Με βάση ορισμένες εκτιμήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 5.000 οι εργαζόμενοι στις τράπεζες, να αποχωρήσουν χωρίς ωστόσο να χάσουν την εργασία τους. 

Πως θα γίνει η μεταφορά προσωπικού; 

Μια τράπεζα τιτλοποιεί π.χ. 5 δισεκ. προβληματικά δάνεια. 

Για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχήμα θα συσταθούν SPV δηλαδή εταιρίες ειδικού σκοπού και ταυτόχρονα απαιτούνται και εταιρίες διαχείρισης στις οποίες θα μπορούν να εισέρχονται και στρατηγικοί επενδυτές. 

Μια λύση που έχει προκριθεί και η οποία θεωρείται κοινά αποδεκτή είναι ταυτόχρονα με την τιτλοποίηση προβληματικών δανείων να μεταφέρονται στην εταιρία διαχείρισης και εργαζόμενοι των τραπεζών.

Οι εργαζόμενοι θα υπογράφουν νέες συμβάσεις και θα αναλαμβάνουν την διαχείριση των προβληματικών δανείων. 

Με βάση αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να μειωθεί ο αριθμός προσωπικού των τραπεζών κατά 5.000 άτομα.

Ταυτόχρονα οι νέες εταιρίες διαχείρισης NPEs θα στελεχώνονται με τραπεζικά στελέχη και έτσι και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να έχουν την εργασία τους και οι τράπεζες θα μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. 

Εκτιμάται ότι αυτό το μοντέλο θα το υιοθετήσουν και οι 4 συστημικές τράπεζες.

Με βάση ένα μέσο κόστος οι 5.000 εργαζόμενοι κοστίζουν περίπου 150-180 εκατ σε μισθούς ετησίως και με προγράμματα εθελουσίας εξόδου 300 με 350 εκατ ευρώ. 

Η λύση της τιτλοποίησης προβληματικών δανείων με παράλληλη μεταφορά προσωπικού από τις τράπεζες στις εταιρίες διαχείρισης προβληματικών δανείων ή των SPV που θα συσταθούν θα επιτρέψει περίπου 5.000 εργαζόμενοι να συνεχίσουν να έχουν εργασία ακόμη και μετά την αποχώρηση τους από τις τράπεζες. 

Βέβαια το βασικό ερώτημα που εγείρεται είναι πόσο καιρό θα παραμείνουν στις θέσεις τους;

Υπολογίζεται ότι οι εταιρίες αυτές θα έχουν τουλάχιστον 5 με 6 χρόνια ζωής οπότε τουλάχιστον θα 5-6 χρόνια θα υπάρχει εργασία.

www.bankingnews.gr